Asociatia Aztekium
. Istoric
. Fondatori
. Statut
. R.O.I.
. Conducerea
. Fonduri
. Colecționari
. In memoriam
. Expoziții
. Bãiºoara
. Premiații asociației
. Linkuri

Ofertele de semințe ale membrilor

Newsletter Aztekium

Revista asociaþiei

Discuþii despre cactuºi ºi viaþa asociaþiei

Foto

Cactuºii
. Genezã
. Clasificare
. Componentele denumirii
. Sistematica cactuºilor
. Convenþia CITES

Pentru cine nu stie
. Ce sunt cactuºii ?
. Primi paºi
. Îngrijirea cactuºilor
. Udarea
. Transplantarea
. Amestecul de pãmânt
. Înmulþirea cactuºilor
. Pregãtirea semintelor
. Iernare, boli, dãunãtori
. Curiozitãþi
. Aclimatizarea cactuºilor
. 10 greșeli frecvente
. Alte 10 greșeli frecvente

Articole despre cactusi si plante suculente
. Orostachys spinosa
. Plante suculente
. Sera noastra
. Varsta cactusilor
. Udare ºi uscare
. Cactusii ºi compostul
. Inteligenþa plantelor(pdf)
. O înflorire neobiºnuitã
. Un colþ cu suculente
. Aeonium 'Rangitoto'
. Temperaturi de iernare
. Suculentele carpatilor I
. Suculentele carpatilor II
. Un suculent halofit
. Colecþie de Tillandsia
. Itinerar brazilian
. Genul Mammillaria
. Aloe variegata
. Colonii de Aeonium
. Alpinarium
. Cactusi deosebiti
. Digitostigma
. Însãmânþarea cactusilor
. Altoirea
. Aloe vera
. Suculente naturalizate I
. Suculente naturalizate II

Vânzãri, cumpãrãri


Clasificare


ing.István Lörincz
Baia Mar
e

Din familia cactuºilor fac parte plante unice si extraordinare. Diversitatea fantasticã de forme, de la plante pitice de câþiva milimetrii în diametru (Blossfeldia) la plante globulare mari, care pot cântari chiar câteva tone (Echinocactus), sau la cele columnare care pot atinge chiar 20 de metri inãlþime, de multe ori ramifcate (Carnegea), ne fascineazã.

Sã facem cunoºtinþa cu familia cactuºilor alãturi de alte familii. Cactuºii fac parte din grupa plantelor suculente. În acest termen sunt incluse toate plantele care înmaganizeazã în trunchi sau frunze importante cantitãþi de apa. Familia cactuºilor numãrã în prezent aproximativ 200 de genuri, fiecare gen avînd una sau chiar sute de specii.

Locul de origine al cactuºilor, America de Nord, din Canada (partea nordicã a arealului de rãspândire) ºi trecând prin SUA, Mexic, apoi statele din America Centrala, toata America de Sud pâna in Þara de Foc se constitue în patria cactuºilor, fiind prezenþi ºi pe unele insule mãrginaºe continentului. Cactuºii se gãsesc de la zona litoralului pâna la altitudini de peste 4000 de metri. Pot trãi în interiorul continentelor, în zone deºertice sau semideºertice, foarte calde sau in zone montane aride, unde pot fi chiar furtuni de zãpada. Unele specii din zonele tropicale au un mod de viaþã epifit, trãiesc pe materiile adunate în ramificaþiile arborilor tropicali, la înãlþimi apreciabile. Este uimitor cum aceste plante, se adapteazã condiþiilor de mediu, uneori obþinînd necesarul de apa doar din umiditatea atmosfericã sau ceaþã, alteori rezistînd în timpul iernii ºi sub un strat de zãpadã, uneori chiar de un metru grosime. În arealul de rãspândire, pe circa 12000 km², condiþiile de mediu sunt diferite, dar cactuºii au reuºit foarte bine sã se adapteze acestora.


CLASIFICAREA CACTUªILOR


Familia Cactaceae dupã clasificarea fãcutã de Kurt Backeberg se împarte în trei subfamilii :

  1. Subfamilia Peireskioideae
  2. Subfamilia Opuntioideae
  3. Subfamilia Cereoideae

Subfamilia Peireskioideae cuprinde plante cu frunze, subfamilia Opuntiodeae plante cu glohide iar subfamilia Cereoideae celelalte plante, columnare sau globulare.
Bibliografie:
  • Ing.Sorin Copãcescu, Dr.ing. Bodan Bobãrnac, Valeriu Grigoraº, Cactuºii, Editura Scrisul românesc, Craiova 1984
  • Ing.Sorin Victor Copãcescu, Cactuºii. Monografie. Editura Ceres, 2001 BucureºtiImprim  Imprim

Copyright Asociaia Aztekium Asociatia Aztekium. Cactus Satu Mare Toate drepturile rezervate.

Publicat la data de: 2007-10-20

[ napoi ]