Asociatia Aztekium
. Istoric
. Fondatori
. Statut
. R.O.I.
. Conducerea
. Fonduri
. Colecționari
. In memoriam
. Expoziții
. Bãiºoara
. Premiații asociației
. Linkuri

Ofertele de semințe ale membrilor

Newsletter Aztekium

Revista asociaþiei

Discuþii despre cactuºi ºi viaþa asociaþiei

Foto

Cactuºii
. Genezã
. Clasificare
. Componentele denumirii
. Sistematica cactuºilor
. Convenþia CITES

Pentru cine nu stie
. Ce sunt cactuºii ?
. Primi paºi
. Îngrijirea cactuºilor
. Udarea
. Transplantarea
. Amestecul de pãmânt
. Înmulþirea cactuºilor
. Pregãtirea semintelor
. Iernare, boli, dãunãtori
. Curiozitãþi
. Aclimatizarea cactuºilor
. 10 greșeli frecvente
. Alte 10 greșeli frecvente

Articole despre cactusi si plante suculente
. Orostachys spinosa
. Plante suculente
. Sera noastra
. Varsta cactusilor
. Udare ºi uscare
. Cactusii ºi compostul
. Inteligenþa plantelor(pdf)
. O înflorire neobiºnuitã
. Un colþ cu suculente
. Aeonium 'Rangitoto'
. Temperaturi de iernare
. Suculentele carpatilor I
. Suculentele carpatilor II
. Un suculent halofit
. Colecþie de Tillandsia
. Itinerar brazilian
. Genul Mammillaria
. Aloe variegata
. Colonii de Aeonium
. Alpinarium
. Cactusi deosebiti
. Digitostigma
. Însãmânþarea cactusilor
. Altoirea
. Aloe vera
. Suculente naturalizate I
. Suculente naturalizate II

Vânzãri, cumpãrãri


Udarea

Sfaturi pentru iubitorii de cactuºiing.I.Lörincz

Baia MareAPA DE UDARE

Dacã folosim apa de la robinet vom þine cont de faptul cã acesta conþine mult clor ºi sãruri. O putem folosi dar indicat ar fi ca înainte de folosire sã o fierbem ºi/sau sã o lãsãm la temperatura camerei timp de cel puþin 24 de ore. Vom avea surpriza ca pe fundul vasului sã gãsim precipitate sãrurile din apa noastrã. Dacã udãm cu apa rece, direct de la robinet, aceste sãruri vor ajunge pe sol, ºi la baza plantei se vor acumula sub forma unei cruste galben- albicioase, facând necesarã transplantarea plantei.

Apa de ploaie colectatã ar fi bunã pentru udat, dar datoritã poluãrii din oraºele noastre conþine prea multe substanþe chimice nocive, dãunãtoare ºi plantelor noastre, deci nu o vom folosi.

CUM SÃ UDÃ? CUM SÃ UDÃM ?

Cactuºii în culturã nu suferã de obicei din cauza uscãciunii, a secetei ci mai degrabã din cauza udãrilor excesive. Un cactus va rezista mult mai bine la uscãciune decât la prea multã umiditate. Cantitatea apei de udare ºi frecvenþa udãrilor este hotãrâtoare pentru asigurarea necesarului de apã pentru cactuºi.

Necesarul de apã depinde de mai mulþi factori:

 • locul în care avem plante
 • temperatura mediului
 • iluminarea naturalã
 • solul
 • anotimpul în care ne aflãm.

Câteva sfaturi când ºi cum se fac udãrile:

 • sã nu udãm prea des, mai bine mai rar dar abundent. Cu cât locul în care se aflã plantele este mai rãcoros cu atât vom uda mai rar.
 • cu cât solul conþine mai multã turbã cu atât vom uda mai rar, deoarece acesta funcþionezã ca un burete, absoarbe ºi pãstreazã apa timp mai îndelungat ca ºi un sol nisipos sau granulat.
 • este important sã þinem cont de starea anualã a plantelor. Iarna, în perioada de repaus sã nu udãm de loc. Dacã plantele se zbârcesc, se deshidrateazã prea tare ºi dorim sã le udãm o vom face cu cantitãþi mici de apã, dar numai în zilele însorite când temperatura este mai ridicatã ºi pe cât posibil dimineaþa pentru ca pânã seara solul sã se usuce. În aceastã perioadã plantele nu au voie sã porneascã în creºtere. Ne având suficientã luminã plantele se etioleazã; vârful plantei devine verde deschis, uneori albicios, se alungeºte, apar þepi scurþi, subþiri aºezaþi la distanþã mare una de alta. Aceastã deformare planta nu o va putea corecta niciodatã. Primãvara când au tot mai multã luminã naturalã, plantele pornesc în creºtere, în vârf apar areole cu þepi noi bine proporþionaþi, îºi refac încet rezervele de apã. Vom administra apa cu grijã în cantitãþi mici, pânã când planta îºi reface rezerva necesarã dupã care vom administra udãri abundente. Nu vom uda în zilele înnorate ºi mai reci.
 • din aprilie – mai pânã în septembrie vom uda periodic plantele, ele aflându-se în faza de creºtere, dezvoltare, multe din ele în perioada de înflorire. In aceastã perioadã au nevoie de mai multã apã dar solul nu trebuie sã fie tot timpul umed. Dupã o udare abundentã vom lãsa solul sã se usuce ºi numai dupã aceea vom uda din nou. Sã þinem cont de faptul cã ghivecele din plastic pãstrezã mai mult timp umezeala decât cele din ceramicã.
 • vom evita sã udãm în zilele înnorate ºi rãcoroase, udând doar în zilele însorite, pe cât posibil dimineaþa ºi nu pe soare puternic. Dacã în timpul verii temperatura pe zi depãºeºte timp mai îndelungat 35°C, ºi nu coboarã noaptea sub 20°C plantele se vor opri din creºtere, reluându-ºi creºterea doar dupã ce temperaturile au devenit optime dezvoltãrii lor.
 • toamna, din septembrie vom reduce frecvenþa ºi cantitatea udãrilor, pregãtind plantele sã se opreascã din creºtere, favorizând maturizarea þesuturilor formate în timpul verii ºi cãlirea plantelor, fãcându-le astfel capabile sã intre în repaus pentru iernare. Este foarte important ca în aceastã perioadã plantele sã beneficieze de luminã ºi aer curat, de modul în care pregãtim plantele în aceastã perioadã depinzând reuºita iernãrii. In perioada iernãrii, cea de repaus, plantele ajunse la maturitatea de înflorire îºi formeazã în interiorul plantei mugurii florari care vor înflorii în vara urmãtoare.

Secretul ca plantele noastre sã înfloreascã este pãstrarea lor iarna la rãcoare, într-un loc uscat fãrã a le uda, plantele fiind în repaus

Pe cât posibil când udãm sã nu ajungã apã pe plante.

Dacã dorim sã le spãlãm de praful ce s-a acumulat pe ele vom folosi doar apã curatã, la temperatura mediului ºi vom face aceastã lucrare doar în zilele însorite, dimineaþa astfel ca apa sã se usuce de pe suprafaþa plantelor pânã deseara, mai ales de pe plantele acoperite cu puf sau pãr.

Dacã udãm solul de la suprafaþa ghiveciului, apa, ºi sãrurile ce se dizolvã vor curge la baza ghiveciului, iar odatã cu apa în exces vor pãrãsi solul din ghiveci, devenind nefolositoare plantelor. Dacã udãm plantele prin absorbþie, adicã punem apa în vasul de sub ghiveci, apa prin capilarele solului va urca la suprafaþã, ducând cu ea ºi sãrurile dizolvate, care ajunse la suprafaþã se vor cristaliza devenind greu accesibile plantelor. Þinând cont de aceste fenomene este bine sã alternãm udãrile, de jos ºi de sus, cel mai important fiind ca solul în urma udãrii sã fie suficient de ud pentru ca plantele sã-ºi poatã absorbi apa ºi sãrurile minerale necesare dezvoltãrii lor fãrã însã a fi în permanenþã ud.

Plantele care provin de pe malul mãrii sau din zonele montane au nevoie de aer umed. Aceastã cerinþã o putem realiza prin pulverizãri fine cu apã. Prin aceste pulverizãri vom diminua ºi cantitãþile de apã ce o vor evapora plantele în perioada de varã.Imprim  Imprim

Copyright Asociaia Aztekium Asociatia Aztekium. Cactus Satu Mare Toate drepturile rezervate.

Publicat la data de: 2007-11-20

[ napoi ]