Asociatia Aztekium
. Istoric
. Fondatori
. Statut
. R.O.I.
. Conducerea
. Fonduri
. Colecționari
. In memoriam
. Expoziții
. Bãiºoara
. Premiații asociației
. Linkuri

Ofertele de semințe ale membrilor

Newsletter Aztekium

Revista asociaþiei

Discuþii despre cactuºi ºi viaþa asociaþiei

Foto

Cactuºii
. Genezã
. Clasificare
. Componentele denumirii
. Sistematica cactuºilor
. Convenþia CITES

Pentru cine nu stie
. Ce sunt cactuºii ?
. Primi paºi
. Îngrijirea cactuºilor
. Udarea
. Transplantarea
. Amestecul de pãmânt
. Înmulþirea cactuºilor
. Pregãtirea semintelor
. Iernare, boli, dãunãtori
. Curiozitãþi
. Aclimatizarea cactuºilor
. 10 greșeli frecvente
. Alte 10 greșeli frecvente

Articole despre cactusi si plante suculente
. Orostachys spinosa
. Plante suculente
. Sera noastra
. Varsta cactusilor
. Udare ºi uscare
. Cactusii ºi compostul
. Inteligenþa plantelor(pdf)
. O înflorire neobiºnuitã
. Un colþ cu suculente
. Aeonium 'Rangitoto'
. Temperaturi de iernare
. Suculentele carpatilor I
. Suculentele carpatilor II
. Un suculent halofit
. Colecþie de Tillandsia
. Itinerar brazilian
. Genul Mammillaria
. Aloe variegata
. Colonii de Aeonium
. Alpinarium
. Cactusi deosebiti
. Digitostigma
. Însãmânþarea cactusilor
. Altoirea
. Aloe vera
. Suculente naturalizate I
. Suculente naturalizate II

Vânzãri, cumpãrãri


Tezã de doctorat: Fiziopatiile ºi patofitozele în colecþia de cactuºi a Grãdinii Botanice din Cluj Napoca


În data de 11 decembrie 2009, la Facultatea de Agriculturã din Cluj Napoca, sub coordonarea ºtiiþificã a prof. dr. doc. Ioan Bobeº a avut loc susþinerea tezei de doctorat de cãtre ing. György Feszt în vederea obþinerii titlului ºtiinþific Doctor în Agronomie.Subiectul tezei de doctorat s-a bazat pe studiul dãunãtorilor ºi bolilor cactaceelor din cadrul Grãdnii Botanice din Cluj Napoca, sub titlul"Contribuþii privind studiul fiziopatiilor ºi patofitozelor colecþiei de cactacee de la Grãdina Botanicã din Cluj Napoca"
Arbitrarea lucrãrii de doctoratPrezentarea lucrãrii de cãtre ing. György Feszt ºi finalul fericit.

Felicitãri domnului Feszt pentru titlul obþinut !Imprim  Imprim

Copyright Asociaia Aztekium Asociatia Aztekium. Cactus Satu Mare Toate drepturile rezervate.

Publicat la data de: 2009-12-28

[ napoi ]