Asociatia Aztekium
. Istoric
. Fondatori
. Statut
. R.O.I.
. Conducerea
. Fonduri
. Colecționari
. In memoriam
. Expoziții
. Bãiºoara
. Premiații asociației
. Linkuri

Ofertele de semințe ale membrilor

Newsletter Aztekium

Revista asociaþiei

Discuþii despre cactuºi ºi viaþa asociaþiei

Foto

Cactuºii
. Genezã
. Clasificare
. Componentele denumirii
. Sistematica cactuºilor
. Convenþia CITES

Pentru cine nu stie
. Ce sunt cactuºii ?
. Primi paºi
. Îngrijirea cactuºilor
. Udarea
. Transplantarea
. Amestecul de pãmânt
. Înmulþirea cactuºilor
. Pregãtirea semintelor
. Iernare, boli, dãunãtori
. Curiozitãþi
. Aclimatizarea cactuºilor
. 10 greșeli frecvente
. Alte 10 greșeli frecvente

Articole despre cactusi si plante suculente
. Orostachys spinosa
. Plante suculente
. Sera noastra
. Varsta cactusilor
. Udare ºi uscare
. Cactusii ºi compostul
. Inteligenþa plantelor(pdf)
. O înflorire neobiºnuitã
. Un colþ cu suculente
. Aeonium 'Rangitoto'
. Temperaturi de iernare
. Suculentele carpatilor I
. Suculentele carpatilor II
. Un suculent halofit
. Colecþie de Tillandsia
. Itinerar brazilian
. Genul Mammillaria
. Aloe variegata
. Colonii de Aeonium
. Alpinarium
. Cactusi deosebiti
. Digitostigma
. Însãmânþarea cactusilor
. Altoirea
. Aloe vera
. Suculente naturalizate I
. Suculente naturalizate II

Vânzãri, cumpãrãri


Întâlnirea de la Bãiºoara


Din iniþiativa domnului Mircea Savu, pe a cãrui proprietate situatã în staþiunea montanã Bãiºoara, în luna august a anului 2000 se organizeazã prima întâlnire pe þarã a colecþionarilor de cactuºi ºi alte suculente sub forma unei tabere de mai multe zile.

Staþiunea Bãiºoara este situatã la 55 km de municipiul Cluj-Napoca, în Depresiunea Iara, întrun cadru natural de o rarã frumuseþe, caracteristic zonelor montane ale þãrii noastre.


Bãiºoara BãiºoaraCadrul, condiþiile specifice zonei montane, au oferit participanþilor momente de recreere în mijlocul unei naturi sãlbatice.
Organizatã ca o întâlnire lunarã, dar extinsã pe trei zile, cu participarea a numai 12 membrii, unii împreunã cu familia, întâlnirea a oferit posibilitatea unui contact direct între participanþii veniþi din diferitele zone ale þãrii. Bãiºoara 2000

Condiþiile mai puþin confortabile - specifice unei tabere-, discuþiile la lumina lãmpii de petrol, au constituit ºi constituie un punct aparte al acestor întâlniri.

Atmosfera plãcutã a primei întâlniri a fãcut a se hotãrâ repetarea acþiunii ºi în anul urmãtor, 2001, când au fost prezenþi un numãr dublu de participanþi ºi un invitat de Germania - domnul Johan Steiner - care împreunã cu domnul Ioan Nevezi au fãcut demonstraþii privind diferitele tehnici de altoire.

Întâlnirea din luna august a anului 2002 a atras un numãr record de participanþi - 32 de persoane - prezent fiind ºi domnul László Balogh – producãtor ºi comerciant de cactuºi din Budapesta. Sub cerul liber, la lumina stelelor, s-au proiectat imagini din Insulele Canare, din ferma de cactuºi de la Beisel (Germania) ºi din New Mexico, diapozitivele fiind realizate de cãtre domnul Balogh cu ocazia vizitelor sale în aceste locuri.
Bãiºoara2003
Ediþia din august 2003, cu un numãr mai redus de participanþi, dar cu ploaie din belºug, a prilejuit reîntâlnirea cu domnul László Balogh, care era deja grav bolnav.Proiecþiile, în aer liber, a diapozitivelor realizate de dânsul, s-au constituit în epilog al discuþiilor purtate în cursul acelor zile. La aceastã întâlnire a mai participat domnul prof.dr.Zoltán Mészáros - preºedintele MKOE din Budapesta - care a prezentat diapozitive realizate în Mexic ºi Cuba precum ºi rezultatele cercetãrilor sale din anii '80 asupra genului Melocactus din Cuba.Balog-Wrabeli

Întâlnirea din luna august a anului 2004 a adus noi participanþi, invitaþi din Austria ºi Ungaria ca : domnii Wolfgang Papsch - preºedintele Asociaþiei colecþionarilor de cactuºi din Austria - ºi Hold Gerfried, Zoltán Lukoczki - secretar al MKOE - ºi Demeter Janakidisz - custodele colecþiei de cactuºi al Grãdinii Botanice din Budapesta. Proiecþiile, aºa cum ne-am obiºnuit, nocturne, au prezentat itinerariile unor expediþii prin Mexic ºi Kenia.

Întâlnirea din anul 2005 este marcatã de evenimente triste : plecarea dintre cei vii a lui László Balogh, Victor Cucu ºi ªerban Naicu - colaboratori fideli ai asociaþiei - cât ºi a dr. George Viºinescu, un foarte bun cunoscãtor al secretelor biologiei cactuºilor. Amintirea lor a fost cinstitã printrun minut de reculegere.

Unul dintre subiectele de interes al întâlnirii din anul 2005 l-a constituit prezentarea de cãtre domnul Zoltán Lukoczki a tehnologiei de cultivare a cactuºilor prin hidroculturã. Baza prezentãrii a constituit-o propria experienþã a expozantului susþinutã prin zeci de fotografii ºi plante tinere aduse cadou participanþilor.

Întâlnirea din august al anului 2006 a debutat tot cu ploaie, precum cu un an înainte, dar care nu a deranjat prea mult pe pasionaþii cactuºilor ºi ai naturii. Deºi cu o participare mai redusã decât în anii anteriori, întâlnirea s-a desfãºurat conform tradiþiei, în aceiaºi ambianþã cordialã. Ca invitat extern al întâlnirii, domnul József Bèkefi - preºedintele MKOE - a prezentat prin diapozitive expediþia sa organizatã în Cuba în cursul anului 2006 denumitã: „Pe urmele genului Melocactus” precum ºi expediþia din Peru din anul 2005 denumitã : „Populaþii de cactuºi din Anzi, culturã ºi civilizaþie localã”.

Discuþii Discuþii Discuþii Discuþii

Pregãtiri PregãtiriÎn decursul anilor, întâlnirea de la Bãiºoara s-a transformat întro acþiune tradiþionalã a Asociaþiei Aztekium. Întâlnirea de la Bãiºoara este deschisã tuturor celor ce iubesc cactuºii ºi natura ºi acceptã colaborarea bazatã pe reciprocitate ºi respect.
Imprim  Imprim

Copyright Asociaia Aztekium Asociatia Aztekium. Cactus Satu Mare Toate drepturile rezervate.

Publicat la data de: 2007-10-28

[ napoi ]