Asociatia Aztekium
. Istoric
. Fondatori
. Statut
. R.O.I.
. Conducerea
. Fonduri
. Colecționari
. In memoriam
. Expoziții
. Bãiºoara
. Premiații asociației
. Linkuri

Ofertele de semințe ale membrilor

Newsletter Aztekium

Revista asociaþiei

Discuþii despre cactuºi ºi viaþa asociaþiei

Foto

Cactuºii
. Genezã
. Clasificare
. Componentele denumirii
. Sistematica cactuºilor
. Convenþia CITES

Pentru cine nu stie
. Ce sunt cactuºii ?
. Primi paºi
. Îngrijirea cactuºilor
. Udarea
. Transplantarea
. Amestecul de pãmânt
. Înmulþirea cactuºilor
. Pregãtirea semintelor
. Iernare, boli, dãunãtori
. Curiozitãþi
. Aclimatizarea cactuºilor
. 10 greșeli frecvente
. Alte 10 greșeli frecvente

Articole despre cactusi si plante suculente
. Orostachys spinosa
. Plante suculente
. Sera noastra
. Varsta cactusilor
. Udare ºi uscare
. Cactusii ºi compostul
. Inteligenþa plantelor(pdf)
. O înflorire neobiºnuitã
. Un colþ cu suculente
. Aeonium 'Rangitoto'
. Temperaturi de iernare
. Suculentele carpatilor I
. Suculentele carpatilor II
. Un suculent halofit
. Colecþie de Tillandsia
. Itinerar brazilian
. Genul Mammillaria
. Aloe variegata
. Colonii de Aeonium
. Alpinarium
. Cactusi deosebiti
. Digitostigma
. Însãmânþarea cactusilor
. Altoirea
. Aloe vera
. Suculente naturalizate I
. Suculente naturalizate II

Vânzãri, cumpãrãri


Primii paºi

Sfaturi pentru iubitorii de cactuºi

ing.I.Lörincz

Baia Mare


PRIMII PAªI ÎN ÎNGRIJIREA CACTUªILOR

Cactuºii au cerinþe aparte faþã de celelalte plante.

Dacã ne cumpãrãm cactuºi ºi dorim sã ne ocupã de ei este mai bine sã uitãm tot ce am învãþat pînã acum despre îngrijirea plantelor. Chiar dacã am cumpãrat un cactus înflorit asta nu înseamnã cã planta esta sãnãtoasã iar dacã în timpul iernii cumpãrãm o plantã frumoasã în plinã dezvoltare, nu este sigur cã va rezista iernatului. Oriunde cumpãrãm cactuºi este indicat ca aceºtea sã aibã denumirea pe ambalajul plantei (pe ghiveci sau o etichetã în ghiveci). Dacã cumpãrãm plante de la colecþionari care se ocupã ºi de înmulþirea cactuºilor avem avantajul de a obþine ºi informaþii despre creºterea corectã a acestora. Ne vor da sfaturi referitoare la creºterea ºi îngrijirea cactuºilor. Dacã îi cumpãrãm din florãrii, nu întotdeauna vom primii ºi cele mai bune sfaturi legate de modul de îngrijire a acestor plante.

Ce reguli sã urmãrim dacã dorim sã cumpãrãm o plantã?

  • sã ne uitãm cu atenþie dacã planta nu se clatinã în ghiveci.
  • coletul plantei, zona în care se cicirc;ntâlneºte rãdãcina cu baza tulpinii, zona cea mai sensibilã a plantei, sã nu aibã pete brune, umede sau moi, sã nu prezinte urme de putrezire .
  • sã urmãrim existenþa unor dãunãtori. Pãduchii lânoºi se pot ascunde între areolele plantei, pãianjenul roºu, minuscul, produce înþepãturi mãrunte pe corpul plantei.
  • la bazã plantele se suberificã, datoritã vârstei sau condiþiilor necorespunzãtoare. Sã nu confundãm aceste zone cu zone putrezite, înmuiate, care apar pe plantele bolnave. O plantã bolnavã poate în scurt timp infecta celelalte plante.
  • sã nu cumpãrãm plante care au o creºtere prea intensã, sunt etiolate (alungite). Asemenea plante au fost þinute în condiþii impropri (luminã insuficientã, cãldurã excesivã, udãri prea dese în timpul ierni).Vârful alungit este fragil, predispus la atacul dãunãtorilor ºi la boli, sensibil la arsuri dacã este scos la soare.
  • în funcþie de anotimp cactuºii aratã diferit. Aspectul lor diferã de la un anotimp la altul fapt de care trebuie sã þinem cont. Primãvara se observã pornirea în vegetaþie prin deschiderea la culoare a vârfului plantei. Vara , corpul plantei este uniform dezvoltat, apar þepi tineri într-un ritm intens , apar muguri florali.Toamna se încetineºte ritmul de creºtere, plantele par obosite. Iarna se produce o oarecare deshidtratare a plantelor datoritã lipsei de apã ºi a temperaturii scãzute.
  • sã nu cumpãrãm cactuºi doar pentru cã sunt înfloriþi. Florile nu întotdeauna sunt adevãrate. Se practicã de cãtre comercianþi, din pãcate, ornarea plantelor cu flori artificiale prin diverse metode . Îndepãrtarea acestora este anevoioasã ºi poate produce rãni grave plantei care îi vor strica aspectul, aceste rãni fiind ºi posibile porþi de infecþii.
PRIMII PAªI PENTRU PÃSTRAREA PLANTELOR PROASPÃT CUMPÃRATE

Sã încercãm sã asigurãm cactuºilor proaspãt cumpãraþi aceleaºi condiþii sau mãcar apropiate de cele în care au fost cultivaþi pânã în momentul cumpãrãrii. Sã cãutãm un loc luminos, dar nu în soare direct, în spatele sticlei sau sub acesta. Cactuºii nu rezistã la soare direct, numai dupã ce sau obiºnuit cu acesta. Sub protecþia sticlei, temperatura ce se va acumula poate fi foarte mare, ceea ce poate provoca arsuri plantelor, mai ales la cele care nu au fost în prealabil obiºnuite cu aceste condiþii. Dacã locul în care aºezãm plantele este la soare direct, timp de cîteva zile acestea trebuie protejate cu folii, fâºii de hârtie sau prin vãruirea sticlei.

Iarna le pãstrãm la rãcoare ºi nu le udãm.

Vara sã udãm conform cerinþelor plantei. La temperaturi foarte ridicate plantele pierd multã apã ºi se opresc ºi din creºtere.

În condiþiide iluminat natural insuficient, putem recurge la iluminarea artificialã. Dacã planta primeºte prea puþinã luminã se etioleazã, iar în anul urmãtor va înflori mai puþin sau chiar deloc.

Plantele bolnave sau atacate de dãunãtorile le punem separat, le tratãm ºi doar dupã ce au ajuns sãnãtoase le aºezãm alãturi de celelalte plante.Imprim  Imprim

Copyright Asociaia Aztekium Asociatia Aztekium. Cactus Satu Mare Toate drepturile rezervate.

Publicat la data de: 2007-11-20

[ napoi ]