Asociatia Aztekium
. Istoric
. Fondatori
. Statut
. R.O.I.
. Conducerea
. Fonduri
. Colecționari
. In memoriam
. Expoziții
. Bãiºoara
. Premiații asociației
. Linkuri

Ofertele de semințe ale membrilor

Newsletter Aztekium

Revista asociaþiei

Discuþii despre cactuºi ºi viaþa asociaþiei

Foto

Cactuºii
. Genezã
. Clasificare
. Componentele denumirii
. Sistematica cactuºilor
. Convenþia CITES

Pentru cine nu stie
. Ce sunt cactuºii ?
. Primi paºi
. Îngrijirea cactuºilor
. Udarea
. Transplantarea
. Amestecul de pãmânt
. Înmulþirea cactuºilor
. Pregãtirea semintelor
. Iernare, boli, dãunãtori
. Curiozitãþi
. Aclimatizarea cactuºilor
. 10 greșeli frecvente
. Alte 10 greșeli frecvente

Articole despre cactusi si plante suculente
. Orostachys spinosa
. Plante suculente
. Sera noastra
. Varsta cactusilor
. Udare ºi uscare
. Cactusii ºi compostul
. Inteligenþa plantelor(pdf)
. O înflorire neobiºnuitã
. Un colþ cu suculente
. Aeonium 'Rangitoto'
. Temperaturi de iernare
. Suculentele carpatilor I
. Suculentele carpatilor II
. Un suculent halofit
. Colecþie de Tillandsia
. Itinerar brazilian
. Genul Mammillaria
. Aloe variegata
. Colonii de Aeonium
. Alpinarium
. Cactusi deosebiti
. Digitostigma
. Însãmânþarea cactusilor
. Altoirea
. Aloe vera
. Suculente naturalizate I
. Suculente naturalizate II

Vânzãri, cumpãrãri


Îngrijirea cactuºilor

Sfaturi pentru iubitorii de cactuºiing.I.Lörincz

Baia MareINGRIJIREA CACTUªILOR ÎN CURSUL ANULUI

Îngrijirea cactuºilor se poate transforma într-o plãcere, într-un succes dacã reuºim sã le asigurãm condiþiile necesare dezvoltãrii: soare ca în deºert, udare ca ºi precipitaþiile, umezire ca ºi roua, îngrãºare ca ºi substaþele date de naturã. În acest fel aceste minunate plante ne vor bucura cu incredibilele lor flori.

LOCUL UNDE ÎI PÃSTRÃM

Sã la gãsim locuri bine iliuminate, însorite cu mult aer proaspãt. În perioada de creºtere (martie – septembrie) sã le asigurãm o temperaturã adecvatã dezvoltãrii lor, evitând însã temperaturile excesive (peste 35°C). În perioada de repaus sã le asigurãm un loc rãcoros (6 – 15°C) ºi sã-i pãstrãm fãrã a-i uda. Din octombrie îi vom pãstra la un loc luminos ºi rãcoros (6 -12°C), pregãtindu-i pentru iernat. Pregãtindu-i pentru iernat vom reduce frecvenþa udãrilor. În aceastã perioadã scade ºi intensitatea luminii iar plantele noastre se vor opri încet din ceºtere, intrând într-o stare de repaus pânã primãvara (martie – aprilie) când odatã cu lungirea zilelor le vom administra apã.

Plantele prea udate în perioada cu condiþii de rãcoare vor suferi.

Pe pervazul geamului, dupã sticlã, direcþionat preferabil spe sud sau est, putem sã gãsim un loc favorabil cactuºilor (în ferestrele direcþionate spre nord nu primesc suficientã luminã). Iarna vom avea grijã sã nu fie deasupra caloriferelor care degajã prea multã cãldurã, usucã aerul, condiþii în care plantele pierd prea multã apã din corpul lor, iar dacã nu au luminã suficientã se etioleazã. Vara putem sã le aºezãm în afara geamului, în aer liber , unde se vor simþi bine, dar le vom asigura o protecþie împotriva ploilor ºi a grindinii prin montarea unui acoperiº din folie. Dacã avem posibilitatea sã le cultivãm în serã este foarte bine, mai ales dacã avem posibilitatea de a o încãzi iarna. Aici putem crea toate condiþiil necesare unei bune dezvoltãri.

O altã posibilitate ar fi balcoanele mai ales dacã sunt închise. Putem foarte bine sã aºezãm aici cactuºii pe timpul verii, putem chiar sã le ºi iernãm cu condiþia ca temperatura sã nu scadã sub 6°C. Dacã nu avem posibilitatea de a asigura aceastã temperaturã vom aºeza plantele în alte locuri uscate ºi rãcoroase (6 – 12°C), revenind cu ele pe balcon doar primãvara când timpul se încãlzeºte.

Vã rog sã vã dezobiºnuiþi de a plimba inutil plantele dintr-un loc în altul.Imprim  Imprim

Copyright Asociaia Aztekium Asociatia Aztekium. Cactus Satu Mare Toate drepturile rezervate.

Publicat la data de: 2007-11-20

[ napoi ]