Asociatia Aztekium
. Istoric
. Fondatori
. Statut
. R.O.I.
. Conducerea
. Fonduri
. Colecționari
. In memoriam
. Expoziții
. Bãiºoara
. Premiații asociației
. Linkuri

Ofertele de semințe ale membrilor

Newsletter Aztekium

Revista asociaþiei

Discuþii despre cactuºi ºi viaþa asociaþiei

Foto

Cactuºii
. Genezã
. Clasificare
. Componentele denumirii
. Sistematica cactuºilor
. Convenþia CITES

Pentru cine nu stie
. Ce sunt cactuºii ?
. Primi paºi
. Îngrijirea cactuºilor
. Udarea
. Transplantarea
. Amestecul de pãmânt
. Înmulþirea cactuºilor
. Pregãtirea semintelor
. Iernare, boli, dãunãtori
. Curiozitãþi
. Aclimatizarea cactuºilor
. 10 greșeli frecvente
. Alte 10 greșeli frecvente

Articole despre cactusi si plante suculente
. Orostachys spinosa
. Plante suculente
. Sera noastra
. Varsta cactusilor
. Udare ºi uscare
. Cactusii ºi compostul
. Inteligenþa plantelor(pdf)
. O înflorire neobiºnuitã
. Un colþ cu suculente
. Aeonium 'Rangitoto'
. Temperaturi de iernare
. Suculentele carpatilor I
. Suculentele carpatilor II
. Un suculent halofit
. Colecþie de Tillandsia
. Itinerar brazilian
. Genul Mammillaria
. Aloe variegata
. Colonii de Aeonium
. Alpinarium
. Cactusi deosebiti
. Digitostigma
. Însãmânþarea cactusilor
. Altoirea
. Aloe vera
. Suculente naturalizate I
. Suculente naturalizate II

Vânzãri, cumpãrãri


Iernare, boli, dãunãtori

Sfaturi pentru iubitorii de cactuºi

ing.I.Lörincz
Baia Mare


IERNAREA CACTUªILOR

Majoritate cactuºilor ierneazã bine în locuri rãcoroase ºi uscate, la o temperaturã optimã de 5- 12°C. Numai în aceste condiþi vor înflori în anul urmãtor. Cu cât spaþiul este mai rãcoros ºi mai întunecos cu atât vom þine mai uscat plantele. Unele specii ca Lobivia, Rebutia, Notocactus, pot ierna ºi la întuneric complect cu condiþia sã fie ºi complect uscate. Dacã încep sã creascã în acestã perioadã, datoritã temperaturii prea ridicate sau a umezelii, plantele se vor etiola ºi nu vor mai înflori. Plantele care necesitã temperaturi mai mari, ca Melocactus, Discocactus, cele altoite sau colorate, le vom ierna in locuri mai luminoase asigurându-le temperaturi de 15-18°C ºi le vom uda periodic dar cu cantitãþi mici de apã, fãrã a le administra icirc;ngrãºãminte.

BOLI ªI DÃUNÃTORI

Pentru combaterea acestora cea mai bunã acþiune este prevenirea. Dacã respectãm în totalitate condiþiile de cultivare conform anotimpului în care ne aflãm, foarte rar vom avea probleme cu bolile ºi dãunãtorii. Bolile care apar la cactuºi sunt de obicei produse de diverºi ciuperci microscopice, care determinã putrezirea umedã sau uscatã a plantelor ºi de obicei apar în condiþii de umiditate excesivã, putând sã distrugã pãrþi ale plantei sau chiar a întregii plante.

Plantele atacate le vom îndepãrta dintre cele sãnãtoase. Dacã putrezirea nu este totalã vom elimina prin tãiere pãrþile atacate pânã ajungem la þesuturile sãnãtoase. Rãniile le vom dezinfecta cu alcool ºi le pudrãm cu o substanþã fungicidã, dupã care le punem la un loc nu foarte cald, la umbrã, pânã la cicatrizerea totalã a rãniilor.

Ca metode de combatere ºi prevenire putem aplica udãri, prãfuiri, stropiri cu substanþe fungicide ca: Zineb, Captadin, Fundazol sau chiar Sulf muiabil, Sulfat de cupru etc.

Dãunãtorii cei mai frecvenþi care apar sunt: acarienii; diferiþi pãduchi lânoºi, pâsloºi. Aceºtea sunt foarte periculoºi deoarece în câteva zile pot contamina întreaga colecþie. Chiar dacã stropim cu insecticid, aceºtea vor apãrea din nou din generaþia a doua de ouã depuse anterior. De aceea se recomandã stropiri periodice de combatere ºi prevenire. Atacã în general pãrþile fragede ale plantei, prin înþepare sugând seva plantelor. Celulele în urma înþepãrii se usucã, planta arãtând ca arsã, ºi se opreºte din dezvoltare.

Dintre substanþele insecticide folosite amintim acaricidele Neoron, Plietran; insecticidele Sinoratox, Carbetox, Decis etc.

Se pot folosi ºi alte substanþe de combatere dar intotdeauna numai în concetraþia indicatã de producãtor. Neapãrat se vor respecta normele de protecþie a muncii folosind ochelari de protecþie, halat, mãnuºi. Sã nu uitaþi niciodatã cã aveþi de lucru cu otrãvuri ! Respectaþi normele de protecþie !Imprim  Imprim

Copyright Asociaia Aztekium Asociatia Aztekium. Cactus Satu Mare Toate drepturile rezervate.

Publicat la data de: 2007-11-20

[ napoi ]