Asociatia Aztekium
. Istoric
. Fondatori
. Statut
. R.O.I.
. Conducerea
. Fonduri
. Colecționari
. In memoriam
. Expoziții
. Bãiºoara
. Premiații asociației
. Linkuri

Ofertele de semințe ale membrilor

Newsletter Aztekium

Revista asociaþiei

Discuþii despre cactuºi ºi viaþa asociaþiei

Foto

Cactuºii
. Genezã
. Clasificare
. Componentele denumirii
. Sistematica cactuºilor
. Convenþia CITES

Pentru cine nu stie
. Ce sunt cactuºii ?
. Primi paºi
. Îngrijirea cactuºilor
. Udarea
. Transplantarea
. Amestecul de pãmânt
. Înmulþirea cactuºilor
. Pregãtirea semintelor
. Iernare, boli, dãunãtori
. Curiozitãþi
. Aclimatizarea cactuºilor
. 10 greșeli frecvente
. Alte 10 greșeli frecvente

Articole despre cactusi si plante suculente
. Orostachys spinosa
. Plante suculente
. Sera noastra
. Varsta cactusilor
. Udare ºi uscare
. Cactusii ºi compostul
. Inteligenþa plantelor(pdf)
. O înflorire neobiºnuitã
. Un colþ cu suculente
. Aeonium 'Rangitoto'
. Temperaturi de iernare
. Suculentele carpatilor I
. Suculentele carpatilor II
. Un suculent halofit
. Colecþie de Tillandsia
. Itinerar brazilian
. Genul Mammillaria
. Aloe variegata
. Colonii de Aeonium
. Alpinarium
. Cactusi deosebiti
. Digitostigma
. Însãmânþarea cactusilor
. Altoirea
. Aloe vera
. Suculente naturalizate I
. Suculente naturalizate II

Vânzãri, cumpãrãri


Colecþii particulare

Ardelean, Gavril
Oradea
Bartha, Zoltán
Baia Mare
Belu, Eugen
Craiova
Bencze, Alexandru Nyiregyháza
Cârciumaru, Marian
Bucureºti
Cîmpean, Marcel
Mediaº
Condoroº, Teofil
Arad
Comºa, Gheorghe
Bucureºti
Dobrotã, Petre
Brãila
Dumbrãian, Marius
Brãila
Herczeg Iloná, Libnárné
Érd - Ungaria
Herczeg, István
Hajduszoboszló - Ungaria
Iancu, Ion
Eforie Sud
Izsay, Tamás
Székesfehérvár - Ungaria
Jidoveanu, Liviu
Bucureºti
Klotton, Gabriel
Hurbanovo Bohota - Slovacia
Korda, Árpád
Oradea
Latiº, Constantin Vasile
Satu Mare
Lörincz, István
Baia Mare
Lukoczki, Zoltán
Székesfehérvár - Ungaria
Mariºescu, Ion
Moldova Nouã
Moldovan, Ioan Satu Mare
Naidin, Bogdan
Craiova
Neciu, Cristian
Gilãu
Nevezi, Ioan
Baia Mare
Pop, Mircea
Zalãu
Popa, Adrian
Cluj Napoca
Popa, Basarab
Constanþa
Savu, Mircea
Satu Mare
Szabo, Gavril Sãcele
Szalai, Attila
Odorheiul Secuiesc
Talos, Alexandru
Satu Mare
Tar, Alexandru
Satu Mare
Ungureanu, Cãtãlin Alexandru Baia Mare
Weiβ, Gerd Rügen - Germania
Zimer, Eduart
Aukland - Noua ZeelandaImprim  Imprim

Copyright Asociaia Aztekium Asociatia Aztekium. Cactus Satu Mare Toate drepturile rezervate.

Publicat la data de: 2007-12-19

[ napoi ]