Asociatia Aztekium
. Istoric
. Fondatori
. Statut
. R.O.I.
. Conducerea
. Fonduri
. Colecționari
. In memoriam
. Expoziții
. Bãiºoara
. Premiații asociației
. Linkuri

Ofertele de semințe ale membrilor

Newsletter Aztekium

Revista asociaþiei

Discuþii despre cactuºi ºi viaþa asociaþiei

Foto

Cactuºii
. Genezã
. Clasificare
. Componentele denumirii
. Sistematica cactuºilor
. Convenþia CITES

Pentru cine nu stie
. Ce sunt cactuºii ?
. Primi paºi
. Îngrijirea cactuºilor
. Udarea
. Transplantarea
. Amestecul de pãmânt
. Înmulþirea cactuºilor
. Pregãtirea semintelor
. Iernare, boli, dãunãtori
. Curiozitãþi
. Aclimatizarea cactuºilor
. 10 greșeli frecvente
. Alte 10 greșeli frecvente

Articole despre cactusi si plante suculente
. Orostachys spinosa
. Plante suculente
. Sera noastra
. Varsta cactusilor
. Udare ºi uscare
. Cactusii ºi compostul
. Inteligenþa plantelor(pdf)
. O înflorire neobiºnuitã
. Un colþ cu suculente
. Aeonium 'Rangitoto'
. Temperaturi de iernare
. Suculentele carpatilor I
. Suculentele carpatilor II
. Un suculent halofit
. Colecþie de Tillandsia
. Itinerar brazilian
. Genul Mammillaria
. Aloe variegata
. Colonii de Aeonium
. Alpinarium
. Cactusi deosebiti
. Digitostigma
. Însãmânþarea cactusilor
. Altoirea
. Aloe vera
. Suculente naturalizate I
. Suculente naturalizate II

Vânzãri, cumpãrãri


Specii de cactusi cu aspect deosebit


Neolloydia conoidea (De Candolle) Britton & Rose 1923

Constantin Vasile Latiº
Satu Mare


În urmã cu nouã ani, într-o vizitã fãcutã cu un grup de colecþionari membrii ai ACC Aztekium la  colecþionari din Ungaria, am vizitat ºi pe regretatul Rácz Peter din Gyál, deþinãtorul unei colecþii impresionante prin varietatea speciilor ºi formele ºi prin pretenþiile pecuniare minime. Între multele plante ce mi-au atras atenþia au fost ºi douã exemplare foarte asemãnãtoare cu Mammillaria schumannii ºi Ortegocactus macdougallii, plante pe care le-am ºi achiziþionat. Colegii de companie, ca ºi gazda, m-au lãmurit cã este vorba de Neolloydia mathehualensis, recte conoidea. Ajuns acasã, dupã prealabile mãsuri de fito-carantinã ºi documentare am introdus plantele în colecþie sub numãrul de inventar 99.017, poziþionându-le, potrivit sistematicii lui Curt Backeberg, între Sclerocactus (fost Ancistrocactus) ºi Escobaria.

Plantele existente în colecþie sunt altoite pe Echinopsis, au o înãlþime de 5 cm. ºi un diametru de 2,5 cm., sunt de culoare verde-albãstruie, cu mamile bubeliforme ce au partea
Neolloydia conoideia - colecþie autor
Alexandru Taloº
superioarã acoperitã cu un puf alb-lucios, prezintã 3 spini centrali din care cel dispus în partea de jos este mai lung ºi de culoare neagrã ºi 10 spini radiali albi-translucizi ce sunt mai scurþi ca cei centrali ºi culcaþi pe corpul plantei.
În timpul documentãrii am gãsit cã:
în urma studiilor filogenetice pe bazã de ADN (acid-dezoxiribo-nucleic) efectuate de cãtre Charles A. Butterworth ºi Robert S. Wallace, în anul 2004, asupra Mammillariilor, într-adevãr, Neolloydia conoidea este foarte apropiatã de Mammillaria schumannii ºi Ortegocactus macdougallii;

- specia , din punct de vedere sistematic, potrivit lui C.Backeberg, aparþine familiei Cactaceae, subfamiliei Cereoideae, tribului Cereeae, semitribul Boreocereeae, subtribul Boreocactinae, grupa Mamillariae, subgrupa Coryphanthae, genul Neolloidia , gãsindu-se la poziþia 215
-speci a atras atenþia ºi preocuparea multor cercetãtori ºi colecþionari de a lungul anilor, de unde ºi numeroasele denumiri ºi încadrãri sistematice primite: Cactus conoideus (DC.)Kuntze, Coryphantha conoidea, Echinocactus conoideaus(DC.)Poselger, Mammillaria conoidea De Candolle, Mammillaria diaphanacantha Lem., Neolloydia ceratites (Quehl.)Br.&R., Neolloydia grandiflora (Otto Pfeiffer ex)F.M.Knuth,  Neolloydia mathehualensis Backeberg  Neolloydia texensis Br.&R., Pediocactus conoideus (DC.)J.J.Halda;
- corpul Neolloydiei conoidea în tinereþe este globular-ovoidal, ca apoi, la maturitate, sã devinã cilindric, ajungând la o înãlþime de peste 15 cm. ºi la un diametru de 7-8 cm.; epiderma are o culoare verde-gri-deschs. În general este o plantã solitarã, dar poate forma ºi grupe ca urmare a lãstãririi bazale;

- mamilele au formã conic-ovoidalã, sunt înalte de pânã la 1 cm. ºi late de pânã la 2cm., fiind dispuse pe 10 spirale;
areolele sunt rotunde ºi acoperite cu lânã albã. Cele apropiate zonei de creºtere –înflorire sunt abundent lânoase, cu fire de pânã la 6 mm.; axilele pot prezenta un filþ a cãrui densitate creºte spre vârful apical al plantei;
Neolloydia conoideia - mamilã,
spini centrali ºi marginali
foto: Alexandru Taloº
- spinii marginali, în numãr de 10-25, sunt subþiri, rigizi ºi dispuºi radial, sunt culcaþi pe suprafaþa corpului, au o culoare alburie, sunt translucizi sau opaci, cu o lungime de pânã la 0,8 cm.;
- spinii centrali, în numãr de 2-5, sunt rãsfiraþi, au o culoare neagrã, sunt lungi de pânã la 30 mm. ºi o grosime de pânã la 1 mm. Spinul cel mai de jos este cel mai lung;
floarea, ce apare la baza ºanþului de pe mamilele tinere la mijlocul primãverii ºi pânã la începutul verii, are formã de pâlnie lungã de 2-3 cm. ºi latã de 4-6 cm., este de culoare roz-purpurie, aproape magenta.Tepalele exterioare sunt alburii cu linie medianã verzuie iar, tepalele interioare sunt intens-luminos-roze, aproape magenta;
fructul este rotund, de culoare verde, cu un diametru de 4-5 mm.;
- seminþele sunt de culoare neagrã fiind piriforme;
- specia este originarã din SUA – statele Arizona ( lângã oraºul Phönix) ºi Texas (la Bolton)- ºi Mexic –statele Tamaulipas, San Luis Potosi , Coahuila, Chihuahua, Zacatecas ºi Hidalgo;
- în culturã, este o plantã dificilã, ceiace explicã motivul altoirii. Pe rãdãcinã proprie solicitã un substrat mineral-grosier format din piatrã de var, bine drenat, planta fiind sensibilã la umiditate. Vara se va întreþine în plin soare, iar iarna i se va asigura minimum 10°C ºi luminã, substratul trebuind sã fie menþinut uscat.
Imprim  Imprim

Copyright Asociaia Aztekium Asociatia Aztekium. Cactus Satu Mare Toate drepturile rezervate.

Publicat la data de: 2007-12-21

[ napoi ]