Asociatia Aztekium
. Istoric
. Fondatori
. Statut
. R.O.I.
. Conducerea
. Fonduri
. Colecționari
. In memoriam
. Expoziții
. Bãiºoara
. Premiații asociației
. Linkuri

Ofertele de semințe ale membrilor

Newsletter Aztekium

Revista asociaþiei

Discuþii despre cactuºi ºi viaþa asociaþiei

Foto

Cactuºii
. Genezã
. Clasificare
. Componentele denumirii
. Sistematica cactuºilor
. Convenþia CITES

Pentru cine nu stie
. Ce sunt cactuºii ?
. Primi paºi
. Îngrijirea cactuºilor
. Udarea
. Transplantarea
. Amestecul de pãmânt
. Înmulþirea cactuºilor
. Pregãtirea semintelor
. Iernare, boli, dãunãtori
. Curiozitãþi
. Aclimatizarea cactuºilor
. 10 greșeli frecvente
. Alte 10 greșeli frecvente

Articole despre cactusi si plante suculente
. Orostachys spinosa
. Plante suculente
. Sera noastra
. Varsta cactusilor
. Udare ºi uscare
. Cactusii ºi compostul
. Inteligenþa plantelor(pdf)
. O înflorire neobiºnuitã
. Un colþ cu suculente
. Aeonium 'Rangitoto'
. Temperaturi de iernare
. Suculentele carpatilor I
. Suculentele carpatilor II
. Un suculent halofit
. Colecþie de Tillandsia
. Itinerar brazilian
. Genul Mammillaria
. Aloe variegata
. Colonii de Aeonium
. Alpinarium
. Cactusi deosebiti
. Digitostigma
. Însãmânþarea cactusilor
. Altoirea
. Aloe vera
. Suculente naturalizate I
. Suculente naturalizate II

Vânzãri, cumpãrãri


Simpozion Cactusii - prietenii noºtriCu ocazia expoziþiei de la Satu Mare. în data de 24 mai a avut loc simpozionul „Cactuºii - prietenii noºtri” cu trei subiecte, prezentate de: Zoltán Lukocki, din Székesfehervár - Ungaria, Experienþe personale în hidrocultura cactuºilor; Gabriel Klotton din Hurbanovo-Bohata, Slovacia, Viaþa de asociaþie în Slovacia; drd. ing. György Feszt din Cluj Napoca, Colecþia de xerofite a Grãdinii Botanice „Alexandru Borza” din Cluj Napoca ºi Bolile ºi dãunãtorii cactuºilor.În prezentare þinutã de domnul Zoltán Lukocki au fost înfãþiºate rezultatele obþinute de dânsul în cultura cactuºilor pe hidroculturã, partea teoreticã fiind susþinutã de pozele despre plantele astfel crescute

Domnul Gabriel Klotton a prezentat viaþa de asociaþie din Slovacia, unde colecþionarea cactuºilor are o tradiþie veche, existând la aceastã datã mai multe asociaþii
Domnul ing. György Feszt, custodele colecþiei de cactuºi a Grãdinii Botanice „Alexandru Borza din Cluj Napoca a prezentat colecþia existentã, precizând cã acesta nu se poate vizita din motive de siguranþã. În a doua parte a expunerii sale, dl. Feszt a descris principalele boli ºi dãunãtori ale cactuºilor, însoþind descrierea cu macrofotografii ale dãunãtorilor.

Întâlnirea din 24 mai s-a încheiat cu o masã la iarbã verde, unde discuþiile amicale au þinut pînã seara târziu.Participanþi Participanþi


Participanþi la întâlnirea din 24 mai 2008


Discuþii ºi masã la aer curat Discuþii ºi masã la aer curat
Discuþii ºi masã la aer curat Discuþii ºi masã la aer curat
Discuþii ºi masã la aer curat Discuþii ºi masã la aer curat
Discuþii ºi masã la aer curat
Discuþii ºi masã la aer curat
Discuþii ºi masã la aer curat
Discuþii ºi masã la aer curat
Imprim  Imprim

Copyright Asociaia Aztekium Asociatia Aztekium. Cactus Satu Mare Toate drepturile rezervate.

Publicat la data de: 2008-06-03

[ napoi ]