Asociatia Aztekium
. Istoric
. Fondatori
. Statut
. R.O.I.
. Conducerea
. Fonduri
. Colecționari
. In memoriam
. Expoziții
. Bãiºoara
. Premiații asociației
. Linkuri

Ofertele de semințe ale membrilor

Newsletter Aztekium

Revista asociaþiei

Discuþii despre cactuºi ºi viaþa asociaþiei

Foto

Cactuºii
. Genezã
. Clasificare
. Componentele denumirii
. Sistematica cactuºilor
. Convenþia CITES

Pentru cine nu stie
. Ce sunt cactuºii ?
. Primi paºi
. Îngrijirea cactuºilor
. Udarea
. Transplantarea
. Amestecul de pãmânt
. Înmulþirea cactuºilor
. Pregãtirea semintelor
. Iernare, boli, dãunãtori
. Curiozitãþi
. Aclimatizarea cactuºilor
. 10 greșeli frecvente
. Alte 10 greșeli frecvente

Articole despre cactusi si plante suculente
. Orostachys spinosa
. Plante suculente
. Sera noastra
. Varsta cactusilor
. Udare ºi uscare
. Cactusii ºi compostul
. Inteligenþa plantelor(pdf)
. O înflorire neobiºnuitã
. Un colþ cu suculente
. Aeonium 'Rangitoto'
. Temperaturi de iernare
. Suculentele carpatilor I
. Suculentele carpatilor II
. Un suculent halofit
. Colecþie de Tillandsia
. Itinerar brazilian
. Genul Mammillaria
. Aloe variegata
. Colonii de Aeonium
. Alpinarium
. Cactusi deosebiti
. Digitostigma
. Însãmânþarea cactusilor
. Altoirea
. Aloe vera
. Suculente naturalizate I
. Suculente naturalizate II

Vânzãri, cumpãrãri


Aloe variegata


Regina colecþiei mele !


Era în vara anului 2000, când, împreunã cu prietenul meu Adrian Borza, am fost în prima mea vizitã la István Lörincz, pentru a mã înscrie în asociaþie ºi pentru a-i vzita colecþia. Dintre multele plante alae colecþiei, am rãmas impresionat de o specie de Aloe, care avea o formã ºi un aspect mai deosebit. Mi s-a spus cã se numeºte Aloe varigata. În toamna acelui an, am putut sã achiziþionez un exemplar, de la târgul de catuºi, despre care am aflat ulterior cã provenea de la domnul Nevezi, pe care am avut marea plãcere de al cunoaºte personal.

În cele ce urmeazã am sã încerc sã fac o succintã prezentare a speciei.Aloe variegata
Aloe variegata

Aloe variegata, face parte din familia Liliaceae, mai cunoscutã fiind sub alte sinonime: Aloe punctata sau Aloe tieger(,em>Aloe tigru ), în cãrþile de specialitate germane, sau Haw. A. Ausana Dinter.

Plantã de talie micã, 25 - 30 cm înãlþime, cu frunze cãrnoase de culoarea verde lucios, cerate, de 10 - 15 cm lungime, cu benzi transversale albe, concave, ascuþite spre vîrf, pe margini cu dinþi fini de coloarea albã. Funzele cresc etajate, suprapuse în numãr de câte trei, privite de sus, dispuse una faþa de cealaltã la un unghi de 120°, rotindu-se în jurul „axului central” al plantei în sens orar. Frunzele sunt pãstrate pânã la partea de jos a plantei, nu se pierd prin uscare la fel ca la alte specii de aloe.

Florile sunt roºii (scarlat roºu) susþinute de tulpini florale de 15 - 20 cm înãlþime, perioada de înflorire fiind primãvara. Pentru obþinerea de seminþe avem nevoie de douã plante (clone diferite), înflorite în acelaºi timp ºi se realizeazã polenizare încruciºatã.

Cultura: este o plantã de apartament foarte uºor de întreþinut, solul necesar un sol normal bogat în humus, cu adaos de substrat mineral, eventual cu adaos de argilã. Se poate planta ºi în grãdinã dar feritã de razele directe ale soarelui. Se udã numai când pãmântul din ghiveci s-a uscat. Trebuie avut grijã sã se asigure un drenaj bun al ghiveciului prentru a preveni umezeala excesivã, pentru a preveni putrazirea rãdãcinii. În perioada ierni se pãstreazã în încãperi unde temperatura nu scade sub 10°C, eventual pe pervazul geamului, pentru a primi suficientã luminã.

Aloe variegata
Aloe variegata cu tijã floralã

Înmulþire:se poate realiza din eminþe, însãmânþate proaspet. Vegeteazã aprope toate pe un sol alcãtuit din pãmânt de frunze amestecat cu nisip. Plantulele rãsãrite au caracteristicã dungile albe orizontale. Se pot înmulþi din lãstari, apãruþi la baza plantei, care se desfac primãvara la transplantare.

Planta este cunoscutã ca fiind cea mai frumoasã din familia Aloe. Planta mea având 45 cm înãlþime, pe spiralã a ajuns la al treilea „etaj”, adicã are douã rotaþii complete ºi una jumãtate în jurul axei centrale. Înfloreºte în fiecare an în perioada ianuarie – martie. Anul trecut a avut o tilã floralã de 30 cm, pe care au fost 26 de florincare s-au deschis pe rând pe parcursul a trei sãptãmâni, fiind o splendoare aºa cum îi ºade bine unei „REGINE”Oniºor-Eftimei Ionescu
Baia Mare, 2008
Imprim  Imprim

Copyright Asociaia Aztekium Asociatia Aztekium. Cactus Satu Mare Toate drepturile rezervate.

Publicat la data de: 2009-01-07

[ napoi ]