Asociatia Aztekium
. Istoric
. Fondatori
. Statut
. R.O.I.
. Conducerea
. Fonduri
. Colecționari
. In memoriam
. Expoziții
. Bãiºoara
. Premiații asociației
. Linkuri

Ofertele de semințe ale membrilor

Newsletter Aztekium

Revista asociaþiei

Discuþii despre cactuºi ºi viaþa asociaþiei

Foto

Cactuºii
. Genezã
. Clasificare
. Componentele denumirii
. Sistematica cactuºilor
. Convenþia CITES

Pentru cine nu stie
. Ce sunt cactuºii ?
. Primi paºi
. Îngrijirea cactuºilor
. Udarea
. Transplantarea
. Amestecul de pãmânt
. Înmulþirea cactuºilor
. Pregãtirea semintelor
. Iernare, boli, dãunãtori
. Curiozitãþi
. Aclimatizarea cactuºilor
. 10 greșeli frecvente
. Alte 10 greșeli frecvente

Articole despre cactusi si plante suculente
. Orostachys spinosa
. Plante suculente
. Sera noastra
. Varsta cactusilor
. Udare ºi uscare
. Cactusii ºi compostul
. Inteligenþa plantelor(pdf)
. O înflorire neobiºnuitã
. Un colþ cu suculente
. Aeonium 'Rangitoto'
. Temperaturi de iernare
. Suculentele carpatilor I
. Suculentele carpatilor II
. Un suculent halofit
. Colecþie de Tillandsia
. Itinerar brazilian
. Genul Mammillaria
. Aloe variegata
. Colonii de Aeonium
. Alpinarium
. Cactusi deosebiti
. Digitostigma
. Însãmânþarea cactusilor
. Altoirea
. Aloe vera
. Suculente naturalizate I
. Suculente naturalizate II

Vânzãri, cumpãrãri


Genul MamillariaCâteva consideratii generale ºi specifice de culturã.


Genul Mamillaria, cel mai bogat în specii, varietãþi ºi forme, peste 400 taxoni, nu mai luând în consideraþie numeroºii hibrizi naturali ºi de culturã, este specific continentului Nord American, în mare majoritate Mexic, considerat patria Mamillariilor.
Vastul areal de rãspândire al acestui gen, peste 2 milioane de km², cuprinde aproape toate formele de relief, atât partea continentalã cât ºi peninsulele ºi insulele. De la câmpii întinse, mãnoase, la podiºuri înalte, unele deºertice, la munþi înalþi ce depãºesc 5000 de metri înãlþime, zone vulcanice, unii vulcani activi. Pe teritoriul mexican se desfãºoarã douã lanþuri muntoase, abrupþi spre Oceanul Pacific ºi cu pante domoale spre continent, cu vãi adâncite în defilee de tip canion. Vastul podiº mexican, continuare a podiºurilor din SUA, este costituit dintr-o serie de largi bazine închise, fãrã drenaj, dominate de masive muntoase. În vestul Mexicului, despãrþitã de restul teritoriului de Golful Californiei, se desfãºoarã Peninsula Baja de California, cu un relief muntos ºi caractere deºertice. Câmpiile mexicane de coastã se defãºoarã de-a lungul Golfului Mexic, sunt joase, nisipoase, cu numeroase lagune de coastã. Clima Mexicului este foarte influenþatã de altitudine. Astfel în zona joasã, pâna la 1000 de metri altitudine, predominã clima tropicalã cu temperaturi medii anuale de peste 22°C ºi cu precipitaþii medii de 1000 - 2500 mm. Clima subtropicalã se manifestã în cea mai mare parte a Podiºului Mexican ºi în celelalte regiuni plane de altituidine moderatã ºi se caracterizeazã prin temperaturi medii anuale de 15 - 22°C ºi precipitaþii reduse, 700 mm anual. În regiunile înalte ale platoului, peste 1800 m altitudine, temperaturile sunt moderate iar precipitaþiile scãzute, caracteristic stepei.
În zonele înalte, peste 3000 de metri altitudine, se desfãºoarã ultima zonã climaticã, cu temperaturi medii anuale sub 10°C.
ªi varietatea solului este la fel de diversificatã, de la teritoriile mãnoase bogate în humus la podiºuri argiloase, de la zone deºertice, nisipoase, pietroase la zone calcaroase sau vulcanice.
Aceste condiþii pedo-climatice extrem de diversificate au impus ºi speciilor genului Mamillaria condiþii de creºtere ºi dezvoltare le fel de diferite, specifice zonelor din care provin.
Luate în culturã, va impune fiecãrui cultivator în parte o multitudine de condiþii ºi substraturi practic imposibil de realizat.
De regulã, se practicã un substrat cu caracter general, un amestec de pãmânt cu caracter aºa zis "greu", avînd ca bazã argile ºi minerale cu adaos mic de pãmânt de pãdure sau turbã, poros ºi bine drenat. Un adaos de pietricele si nisip de carierã, grosier, vor asigura majoritãþii speciilor genului Mamillaria condiþii optime de creºtere, dezvoltare ºi înflorire.
Cum este ºi normal, unele specii cu areal redus de rãspândire, în general aºa zisele specii rare, mult cãutate ºi apreciate de colecþionari, impun condiþii specifice de culturã. Mulþi cultivatori acuzã slaba dezvoltare ºi lipsa înfloririi sau pierderea plantelor. Este vina lor, mi se pare ca un lucru obligatoriu, când procuri o plantã despre care nu avem cunoºtinþele necesare sã culegem de la persoana respectivã cele câteva cunoºtinþe necesare cultivãrii ei. Una din metodele facile ºi sigure este altoirea ei pe unul din portaltoi cunoscuþi, bucurându-ne de dezvoltarea ºi inflorirea ei.
Având în vedere faptul cã în naturã planta creºte normal, pe rãdãcinã proprie, consider cã este incitant pentru orice cultivator sã încerce sã realizeze o culturã normalã, pe rãdãcinã proprie, într-un substrat asemãnãtor zonei de origine. Voi încerca sã prezint mai jos câteva caracteristici de sol specifice raritãþilor, experimentate cu succes în cultura proprie.


Mamillaria schwarzii
Mamillaria schwarzii
Mamillaria tegelbergiana, Mamillaria huitzilopochtli, Mamillaria neobertrandiana, Mamillaria aureilanata, Mamillaria lenta, Mamillaria glasii ºi varietãþi, Mamillaria schwarzii, Mamillaria lauii, ºi varietãþi, Mamilaria schiedeana, Mamillaria igualensis, Mamillaria albilanata, Mamillaria ignota, Mamillaria reppenhagenii, Mamillaria lanigera, Mamillaria monticola, Mamillaria elegans ºi varietãþi, în general aºa zisele mamillarii albe solicitã un substrat bogat în humus cu un ph 4.5-5, acid. Obligatoriu între sol ºi plantã un strat de circa un centimetru de pietricele.
Mamillaria lasiacantha, Mamillaria wohlshlageri, Mamillaria chica, Mamillaria gasseriana, Mamillaria magallanii, solicitã un substrat cu humus, nisip ºi argilã puþinã.
Mamillaria napina, Mamillaria humboldtii, Mamillaria plumosa, Mamillaria sanchemejorada, solicitã un substrat mineral curat, nisip, cu adaus de nisip de calcar ºi pietricele de calcar.
Mamillaria dixanthocentron solicitã substrat mineral, nisip, nisip de calcar ºi argilã roºie.
Mamillaria tlalocii solicitã un substrat mineral cu nisip de calcar, pietricele de calcar ºi argilã.
Mamillaria luethy solicitã nisip, nisip de calcar ºi pietricele de calcar, un sol calcaros. În naturã creºte pe pietre de calcar.
Mamillaria herrerae solicitã un substrat mineral, nisip de calcar ºi puþin humus.
Mamillaria solisoides, Mamillaria theresae, Mamillaria haudeana, Mamillaria saboe, solicitã substrat mineral curat, nisip, nisip grosier de carierã ºi foarte puþinã turbã.
Mamillaria deherdtiana solicitã substrat mineral curat nisip ºi pietricele.
Mamillaria goldii solicitã tuf vulcanic eveentual perlitã ºi nisip de calcar, eventual pietricele de calcar.
Mamillaria hernandezii solicitã nisip de calcar, un ph alcalin, 7.5.
Mamillaria barbata, Mamillaria wilcoxii, Mamillaria wrightii, solicitã un substrat cu nisip ºi humus în pãrþi egale.
Mamillaria carmenea solicitã pãmânt de conifere bogat în silicaþi.

Mamillaria carmenae Mamillaria pennispinosa
Mamillari carmenae Mamillaria pennispinosa

Mamillaria candida, Mamillaria ortiz-rubiona, Mamillaria roseana solicitã un substrat din humus, nisip ºi nisip de calcar.
Mamillaria heideae, Mamillaria microcarpa, Mamillaria louisae, solicitã un sol acid pe bazã de nisip ºi pietricele de granit.
Mamillaria (Phelosperma) tetrancistra solicitã tuf vulcanic, eventual perlitã ºi puþin humus.
Mamillaria zephyrantoides, Mamillaria uncinata, Mamillaria mainae, Mamillaria thornberi, Mamillaria yaquensis solicitã grohotiº.
Mamillaria bombycina, Mamillaria perezdelarosae, Mamillaria moelleriana, Mamillaria pennispinosa, solicitã un substrat bogat în humus, ph5.ing.Copãcescu, Victor Sorin
Craiova, 2002Imprim  Imprim

Copyright Asociaia Aztekium Asociatia Aztekium. Cactus Satu Mare Toate drepturile rezervate.

Publicat la data de: 2009-01-19

[ napoi ]