Asociatia Aztekium
. Istoric
. Fondatori
. Statut
. R.O.I.
. Conducerea
. Fonduri
. Colecționari
. In memoriam
. Expoziții
. Bãiºoara
. Premiații asociației
. Linkuri

Ofertele de semințe ale membrilor

Newsletter Aztekium

Revista asociaþiei

Discuþii despre cactuºi ºi viaþa asociaþiei

Foto

Cactuºii
. Genezã
. Clasificare
. Componentele denumirii
. Sistematica cactuºilor
. Convenþia CITES

Pentru cine nu stie
. Ce sunt cactuºii ?
. Primi paºi
. Îngrijirea cactuºilor
. Udarea
. Transplantarea
. Amestecul de pãmânt
. Înmulþirea cactuºilor
. Pregãtirea semintelor
. Iernare, boli, dãunãtori
. Curiozitãþi
. Aclimatizarea cactuºilor
. 10 greșeli frecvente
. Alte 10 greșeli frecvente

Articole despre cactusi si plante suculente
. Orostachys spinosa
. Plante suculente
. Sera noastra
. Varsta cactusilor
. Udare ºi uscare
. Cactusii ºi compostul
. Inteligenþa plantelor(pdf)
. O înflorire neobiºnuitã
. Un colþ cu suculente
. Aeonium 'Rangitoto'
. Temperaturi de iernare
. Suculentele carpatilor I
. Suculentele carpatilor II
. Un suculent halofit
. Colecþie de Tillandsia
. Itinerar brazilian
. Genul Mammillaria
. Aloe variegata
. Colonii de Aeonium
. Alpinarium
. Cactusi deosebiti
. Digitostigma
. Însãmânþarea cactusilor
. Altoirea
. Aloe vera
. Suculente naturalizate I
. Suculente naturalizate II

Vânzãri, cumpãrãri


Expo cactusi Oradea, 2009Expo cactuºi Oradea 2009


Cea de a cincea ediþie expoziþie cactuºi organizatã la Oradea cu eforturile directe a colecþionarilor Korda Árpád, Ardelean Gavril ºi Mamuie Csaba s-a deschis  vineri 17 iulie 2009 la orele 12, iar închiderea a avut loc duminica la orele 16. Expoziþia a avut loc în elegantã salã a galerie de artã de pe strada cu circulaþie exclusiv pietonalã, Republicii nr. 15, alãturi de operele de artã ale artistului Radu Pãmânt. Au fost prezenþi cu plante colecþionari din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Zalãu.
Participnaþii la expoziþie au vizitat colecþia lui Ardelean Gavril ºi a lui Torkos ªtefan din Oradea ºi in cadrul unei scurte excursii ºi douã colecþii situate in Ungaria, in apropierea graniþei: a lui Sándor Sajti din Gyula ºi a lui Imre Szabó din Mezõhegyes.


 Imprim  Imprim

Copyright Asociaia Aztekium Asociatia Aztekium. Cactus Satu Mare Toate drepturile rezervate.

Publicat la data de: 2009-08-13

[ napoi ]