Asociatia Aztekium
. Istoric
. Fondatori
. Statut
. R.O.I.
. Conducerea
. Fonduri
. Colectionari
. In memoriam
. Expozitii
. Băişoara
. Premiatii asociatiei
. Linkuri

Revista asociaţiei

Newsletter Aztekium

Discuţii despre cactuşi şi viaţa asociaţiei

Foto

Vânzări, cumpărări

Cactuşii
. Geneză
. Clasificare
. Componentele denumirii
. Sistematica cactuşilor
. Convenţia CITES

Pentru cine nu stie
. Ce sunt cactuşii ?
. Primi paşi
. Îngrijirea cactuşilor
. Udarea
. Transplantarea
. Amestecul de pământ
. Înmulţirea cactuşilor
. Pregătirea semintelor
. Iernare, boli, dăunători
. Curiozităţi
. Aclimatizarea cactuşilor
. 10 greșeli frecvente
. Alte 10 greșeli frecvente

Articole despre cactusi si plante suculente
. Orostachys spinosa
. Plante suculente
. Sera noastra
. Varsta cactusilor
. Udare şi uscare
. Cactusii şi compostul
. Inteligenţa plantelor(pdf)
. O înflorire neobişnuită
. Un colţ cu suculente
. Aeonium 'Rangitoto'
. Temperaturi de iernare
. Suculentele carpatilor I
. Suculentele carpatilor II
. Un suculent halofit
. Colecţie de Tillandsia
. Itinerar brazilian
. Genul Mammillaria
. Aloe variegata
. Colonii de Aeonium
. Alpinarium
. Cactusi deosebiti
. Digitostigma
. Însămânţarea cactusilor
. Altoirea
. Aloe vera
. Suculente naturalizate I
. Suculente naturalizate II


Bemutatkozik a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság
A Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság, vagy teljes nevén Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület székhelye Debrecen. Az a város, ahol a növények szeretete igen nagy hagyománnyal rendelkezik. A mára már messze földön híres virágkarnevál eredete a XIX-XX. század fordulójára tehetõ, amikor a Szent István napi felvonulások alkalmával a huszárok lovait, a szekereket és a befogott lovakat is virágokkal bõségesen díszítették. Ez a hagyomány nem csak megmaradt, de egyre inkább terebélyesedett, egyre közkedveltebbé vált. Idõközben természetesen gazdasági, történelmi, vagy politikai okok miatt voltak kihagyások, de ezek inkább elõnyére szolgáltak az elkövetkezendõ idõszak rendezvényeinek sikerére. Így bontakozott ki a napjainkra szinte mindenki által ismert és látogatott debreceni Virágkarnevál. A növényeknek egy különleges csoportját, a kaktuszokat és más pozsgásnövényeket is hamarosan felkarolták a város növénykedvelõ polgárai. Az ország jelenlegi területén elsõként a debreceni Botanikus Kertben hoztak létre olyan kaktusz és pozsgásgyûjteményt, amelyik ma is egyedülállóan gazdag, s talán egész Közép-Európában nincs méltó párja. Egyre többeket érdekeltek a kaktuszok, és hamar felismerték, hogy csak összefogással lehetséges a növények, a velük foglalkozó szakirodalom beszerzése.
Egyesületünk 2012-ben ünnepli 50. éves évfordulóját, amely debreceni alapítású és székhelye folyamatosan Debrecen. 1962 májusában az akkori Megyei Mûvelõdési Ház (MMH) fõelõadója, Újj Imre, megkereste Dr. Nemes Lajost, a debreceni Botanikus Kert igazgatóját, hogy szervezzen egy Debrecenben mûködõ Kaktuszkedvelõ Szakkört. A MMH felajánlotta, vállalja mûködtetését havonta kétszeri foglalkozással, terem, vetítés és évenként 2-3, nem debreceni elõadó meghívásának biztosításával. A Botanikus Kert pedig a megfelelõ szakmai háttért biztosítja. A szakkörnek fontos szerepe volt az országban elsõként a debreceni Botanikus Kertben kialakított, nemzetközi hírû, és Közép-Európa legnagyobb állami kaktusz- és pozsgásgyûjteményének létrehozásában. A szakkör már szerény kivitelû, sokszorosított újságot is kiadott tagjai részére, ami abban az idõszakban kivételes dolognak számított. Késõbb, az 1980-as években az akkori Kossuth Lajos Tudományegyetemen "Egyetemi Kaktuszkör" nevû szervezet alakult. A rendszerváltás elsõ éveinek gazdasági átrendezõdése nem kedvezett anyagilag a szakkörnek sem. Az átmenet kényszerû és a látszólagos érdektelenség éveit követõen az Egyetemi Kaktuszkör tagjai 1995-ben létrehozták a Debreceni Kaktuszgyûjtõk Egyesületét, amely késõbb közhasznú egyesületté alakult. Fontos dátum lett az egyesület életében 1998 novembere, amikor színre lépett az egyesület ismeretterjesztõ folyóiratának elsõ száma Debreceni Pozsgás-Tár néven, akkor még így, kötõjelesen írva. Jellemzõje az igényes kivitel, szép színes borítóval, igényes belsõ tartalommal, színes képekkel. Egyesületi életünk aktivitását ma is mutatja a havi egyszeri összejövetelünk, amikor a tagság változatos elõadásokon ismerkedhet a kaktuszokkal és pozsgásnövényekkel. De meghallgathatják azok úti beszámolóit, élményeit, akik személyesen is jártak e csodálatos növények élõhelyein Afrikában, Amerikában. Minden összejövetelünk, elõadásunk nyitott, arra bárki bejöhet és meghallgathatja, sem belépõdíj, sem egyéb kötelezettség nincs. Az összejövetelek kezdetben a volt Kölcsey Ferenc Mõvelõdési Házban, majd a Botanikus Kertben, késõbb a Nagyerdei Kultúrparkban kerültek megrendezésre. Helyünket keresve sajnálatosan beiktatódott egy kis "hazátlan" bolyongás is, hogy ebbõl a bolyongásból végleges és megbecsült otthonra leljünk a debreceni Csapókerti Közösségi Ház falai között. Az egyesület neve mindig alakult az igényekhez és a változások által kikényszerített valósághoz. A Debreceni Pozsgástár (most már egybe írva) minõsége és szakmai színvonala az egész ország területérõl vonzza az érdeklõdõket, akik be is lépnek egyesületünkbe. Debrecen határait átlépõ, megnövekedett vonzerõ miatt korábbi nevünket Magyar Pozsgásgyõjtõk Közhasznú Egyesületére változtattuk, majd a közgyûlés 2010. aug. 21-én újabb névváltozás mellett döntött. A névváltozást indokolta, hogy egyesületünkben nem csak pozsgásgyõjtõk ténykednek, de olyanok is, akik e növényeket és élõhelyeiket kutatják, tanulmányozzák, foglalkoznak természetes környezetük védelmével, szívügyük az idetartozó ismeretanyag terjesztése, minél szélesebb körû megismertetése, gyûjtik a rájuk vonatkozó szakirodalmat, e növényeket ábrázoló bélyegeket, képeslapokat, hivatásszerõen vagy kiegészítõ tevékenységként végzik termesztésüket, foglalkoznak kereskedelmükkel, és mindazok, akik a termesztésbõl származó kaktuszokat és egyéb pozsgásnövényeket gyûjtik. Így lett az új név Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület, vagy rövidebben: Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság.
Fontos esemény, hogy 2009 végén útjára indítottuk internetes hírlevelünket, amely a visszajelzések alapján igen sikeresnek bizonyult. Ma már közel 1.100 címre küldjük el havonta, és ez a szám egyre növekszik. Az érdeklõdõk Hírlevelünkbõl tájékozódhatnak a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság belsõ életérl, az elõadások témájáról és idejérõl, valamint egyéb programokról, mint botanikus kertek látogatása, kiállításokról és egyebekrõl. Fontos információkat kaphatnak újságunk, a Debreceni Pozsgástár megjelenésérõl, annak tartalmáról. Kutatáshoz kedvet érzõknek, egyetemi, fõiskolai hallgatók diplomamunkáihoz kutatási témát ajánlunk, amelyet igen bõséges szakirodalommal és külföldi kapcsolatokkal segítünk. Több éves múltra tekinthet vissza "Iskolaprogramunk". A program lényege, hogy általános és középiskolákban, sokszor kérésükre, kiállításokat, elõadásokat tartanak tagjaink, megismertetve a diákokat a kaktuszokkal és pozsgásnövényekkel. A program azonban túltekint az egyszerû megismertetésen, mivel segítségével környezetünk védelmére, a természet szeretetére is ösztönzi a hallgatóságot. Igazán felemelõ volt, amikor a debreceni Szoboszlai úti Ált. Iskolában több mint 200 kisdiák hallgatta végig elõadásunkat. A jogelõd Kaktuszkedvelõ Szakkör elsõ kiállítását 1971-ben szervezte az akkori Kossuth utcai MMH Nagytermében. És ez alkalommal indította útjára a Szakkör a Kaktuszkedvelõk Lapját. Kiállításaink az utóbbi 10 évben a Virágkarnevál egyik rangos kísérõ rendezvényévé váltak az augusztus 20-i ünnepségsorozathoz kapcsolódóan. Ekkor kerül megrendezésre egyesületünk szervezésében a debreceni kaktusz és egyéb pozsgásnövények kiállítása, melynek színhelye az utóbbi 5-6 évben a Kölcsey Központ. E rendezvény magas színvonalát országunk más részeibõl idesereglõ gyûjtõknek is köszönheti. Minden évben több ezer látogató gyönyörködhet a kiállított növények sokaságában. Külön ki kell térni és meg kell említeni azt a legfontosabb összetartó erõt, amely az egyesület alapvetõ fóruma, ismeretterjesztõ eszköze, a Debreceni Pozsgástár címû negyedévente megjelenõ folyóiratot, amely 1998 novemberétõl folyamatosan kiadásra kerül, ma már 60 teljesen színes oldalon. Az újság úgynevezett társadalmi munkában készül, nincs egyetlen fizetett alkalmazott sem, akik létrehozásában ténykednének. A publikációk szerzõi magyarokon kívül német, osztrák, angol, kenyai, svájci, ukrán, román, szlovák, szaúd-arábiai, madagaszkári stb. szerzõk, közöttük több kiváló egyetem professzora, kutatója. A Debreceni Pozsgástár újságcsere lévén eljut a világ 17 országába, többek között Peruba, az Egyesült Államokba, Olaszországba, Ausztráliába, Németországba, Csehországba, Szlovákiába, Romániába, stb. Külföldön már nemegyszer méltatták újságunkat a dicséret hangján. Ezek a méltatások jelentik az egyetlen sikert és elismerést mindazoknak, akik a háttérben dolgoznak önként és ingyen az újság jelenén és jövõjén. Debrecenben megvalósítandó tervünk, hogy a Virágkarnevál idején kiállításon emlékezzünk meg az 50. évfordulónkról, amelyen részt vesznek a szlovákiai és romániai egyesületek is. A romániai Aztekium egyesület már tavaly is jelen volt kiállítási anyagával a Kölcsey Központban rendezett kiállításunkon. Örömünkre szolgál az a jó, baráti kapcsolat, amely az Aztekium egyesülettel kialakult, és több olyan területen együttmûködünk, ahol kölcsönösen elõsegítjük szervezeteink hatékonyabb munkáját.
A Debreceni Pozsgástár megjelentetésével, eddig elvégzett munkánkkal és jövõbeni terveink megvalósításával mindenhol hazánkat, és városunkat, Debrecent képviseljük, jó hírnevét szolgáljuk az ismeretterjesztés és a növénytan tudományának minket érdekl? sajátos területén országunkban és külföldön egyformán. Amennyiben érdeklõdnek a kaktuszok és egyéb pozsgás növények iránt, valamint szeretnének bõvebben megismerkedni a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság életével, tevékenységével, úgy várjuk jelentkezésüket a következõ címeken: Szászi Róbert, e-mail: nogo@freemail.hu vagy Tóth Norbert, e-mail: cactusdraco@gmail.com. Ha megadják, növénykedvelõ ismerõseik e-mail címét, úgy részükre is megküldjük pdf-ben a havonta megjelenõ hírlevelünket, melyben rendszeresen olvashatnak gondozási, ápolási tanácsokat, és sok egyéb, érdeklõdésükre számot tartó információt.
Imprimă  Imprimă

Copyright Asociaţia Aztekium Asociatia Aztekium. Cactus Satu Mare Toate drepturile rezervate.

Publicat la data de: 2012-02-22

[ Înapoi ]