Asociatia Aztekium
. Istoric
. Fondatori
. Statut
. R.O.I.
. Conducerea
. Fonduri
. Colectionari
. In memoriam
. Expozitii
. Băişoara
. Premiatii asociatiei
. Linkuri

Revista asociaţiei

Newsletter Aztekium

Discuţii despre cactuşi şi viaţa asociaţiei

Foto

Vânzări, cumpărări

Cactuşii
. Geneză
. Clasificare
. Componentele denumirii
. Sistematica cactuşilor
. Convenţia CITES

Pentru cine nu stie
. Ce sunt cactuşii ?
. Primi paşi
. Îngrijirea cactuşilor
. Udarea
. Transplantarea
. Amestecul de pământ
. Înmulţirea cactuşilor
. Pregătirea semintelor
. Iernare, boli, dăunători
. Curiozităţi
. Aclimatizarea cactuşilor
. 10 greșeli frecvente
. Alte 10 greșeli frecvente

Articole despre cactusi si plante suculente
. Orostachys spinosa
. Plante suculente
. Sera noastra
. Varsta cactusilor
. Udare şi uscare
. Cactusii şi compostul
. Inteligenţa plantelor(pdf)
. O înflorire neobişnuită
. Un colţ cu suculente
. Aeonium 'Rangitoto'
. Temperaturi de iernare
. Suculentele carpatilor I
. Suculentele carpatilor II
. Un suculent halofit
. Colecţie de Tillandsia
. Itinerar brazilian
. Genul Mammillaria
. Aloe variegata
. Colonii de Aeonium
. Alpinarium
. Cactusi deosebiti
. Digitostigma
. Însămânţarea cactusilor
. Altoirea
. Aloe vera
. Suculente naturalizate I
. Suculente naturalizate II


Oltási tehnikákOltás Peireszkiopsis alanyra

PEIRESKIOPSIS ALANYRA KAKTUSZ MAGONC OLTÁSA
Előkészítjük az alanyokat, oltás előtt 2 nappal jól beöntözve. Az alany csúcsi részét eltávolitjuk, a vágási felületen megjelenő nedvcseppre helyezzük rá a nemest. A nemest, magoncot vízszintesen egy borotvazsilettel elvágjuk, felső részét, növekedési csúcsát a pengén hagyjuk és ónnén eltolással ráhelyezzük az alanyra, és egy picit rápréseljük vigyázva, hogy le ne essen. A magoncok méreteit és az alany átmérőit tekintve egy elégé sok türelmet igénylő foglalkozás. Minden vágás után a zsilettet alkoholos oldatba itatott vászon darabkával megtörölve fertőtlenítjük. A célra megfelelő üvegszekrénybe, akváriumba, párás, meleg (hőszabályozott ) levegőbe tesszük. Nem szükséges használnunk semmiféle rögzítést. A fiatal oltványok itt maradtak több hónapig, a gondozásuk így megy végbe.
A jól előkészített alany csúcsi részét eltávolítjuk, ezt hasznosítjuk az alany további szaporítására, az alsó leveleket eltávolítjuk és így dugványozva gyökereztetjük.


Alany elkészitése Alany csúcs része
Alany elkészitése Alany csúcs részeA gyökeres alany vágási felületén egy nedvcsepp képződik, erre helyezzük rá a nemest. Alany
Elkészittet alanyA nemes magoncot vízszintesen egy jó éles szikével vagy borotvazsilettel elvágjuk, ennek a felső részét ráhelyezzük az alanyra, a nedvcseppre és egy picit rápréseljük vigyázva, hogy ez ne essen le.Nemes Nemes elhelyezése az alanyra Alany a nemesen
Nemes magonc Nemes elhelyezése az alanyra Magonc oltva
Párás, meleg levegőbe állítjuk, itt neveljük tovább, nem használunk semmiféle rögzítést.
A nagyobb sarjak vagy magoncok oltása Peireskiopsisra egy kicsit másképp is történhet. Az alany csúcsát eltávolítjuk, az alsó megmaradt részét kihegyezzük, a nemest elvágjuk és a csúcs metsz lapjában egy kis bemélyedést alakítunk ki, ide helyezzük be a kihegyezett alanyt, a nemest rápréseljük és rögzítjük.
Alany elkészitese Elkészittet alany Nemes
Peireskiopsis alany elökesztése nagyob
magonc oltására
Elökészittet alany Oltandő nemesNemes elkészitese Nemes helyezése az alanyra Nemes rögzitese
Nemes rész elökészitése Nemes rész elhelyezése az alanyra Nemes rögzitése


Különféle rögzítési módszerek
A vízszintesen kialakított vágási felületű alanyok és a kihegyezett alakúakra való oltásnál a nagyobb nemesek esetében, a rögzítés kötelező, és történhet különböző módon:
A nemest varró cérnával rögzítjük az alanyhoz többszörös átkötéssel. Úgynevezett oltópadon. Ez egy olyan oltásnál használt szerkezet amelynél egy függőleges rúdra egy magasságot állítható rugalmas lemez van rögzítve, ez fogja a nemest az alanyra nyomva tartani a megfelelő magasság beállítása után.c) Egy „csipeszes” rögzítő eszközzel. Ez egy ruhacsipeszből és egy rugalmas lemezből van kialakítva. A lemez biztosítja a nemes rögzítését az alanyra, a ruhacsipesz a megfelelő magasságban az alanyra van rárögzítve. A nemes rögzítése az alanyra történhet még más módokon is, minden kaktuszgyűjtő, termesztő kialakítja a neki legmegfelelőbb módot. A kis magoncok oltásánál, egyesek használnak egy nem épp rögzítési módot, amely egy megfelelő vastagságú puha műanyag csőből áll, ezt ráhelyezik az alany felső oltási részére és ebbe helyezik be a kis nemest, magoncot, így biztosítva hogy ne essen le az alanyról.

OPUNTIA ALANYRA TÖRTÉNÖ OLTÁS

Kaktuszok oltási módjai Opuntiara több módon lehetséges:a) Az Opuntia szárat a felső részében vízszintesen elvágjuk, a vágási felület általában nyálkás és csúszós, vigyáznunk kell a nemes rögzítésénél. Az edénynyaláb rendszer nem kör alakú, hanem elliptikus, a szár külső részéhez közel álló, epidermisszel párhuzamos vonalú. A vízszintesen elvágott nemest erre a felületre helyezzük, kicsit lepréselve, hogy a két felület közötti levegőt eltávolítsuk.b) Az Opuntia szárat vízszintesen elvágjuk a felső részében, ebbe a felületbe egy V alakú mélyedést készítünk. A nemes alsó felét kétoldalian vágjuk le úgy, hogy egy ék (V) alakú felületet kapjunk. Ez az ék alak és a V alak az alanyon körülbelül egyforma legyen. Az éket behelyezzük a V alakú bemélyedésbe, picit lenyomjuk hogy a levegőt kipréseljük a felületek közül. Előnye a nagyobb oltási felület és az, hogy igy a nemes nem mozdulhat el jobbra-balra. c) Az Opuntia szárba oltunk, leginkább Austrocylindropuntia clavarioidest, egy félkör vagy fordított csepp alakot vágunk ki, ebbe helyezzük be az előkészített nemest. Hátránya, hogy az Opuntia alany a felső részében sarjadzik, nehezebb a nemes rögzítése az alanyra.
Küllőnős oltási mód Opuntiara
d) Az Opuntia szeletekre történő oltás. Ezt a módszert egy Magyarországi kaktuszgyűjtő, Hubai István dolgozta ki, tőle vette át és írta le, a német nyelvű szakirodalom, amelyen keresztül terjedt el. A feltaláló szerint ez a módszer kényszerből született meg, szüksége volt alanyokra, és mivel nem rendelkezett elegendő mennyiségűvel kigondolta, hogy a meglevő Opuntia nővényeiből mi módon készíthet alanyokat. Később ezt a módszerét továbbfejlesztette, és így rájött, hogy milyen fajok felelnek meg legjobban a célja elérésére. Az Opuntia szeletek gyökereztetése, előkészítése után, ezeket a felső részükön vízszintesen elvágjuk, kialakítva az oltási felületet, itt az edénynyalábok két párhuzamos vonal vagy egy U alakot vesznek fel, attól függően, hogy a szelet az Opuntia szártag belső vagy külső részéről származik. A nemest vízszintesen elvágjuk és felső részét helyezzük az alanyra.

Oltás Opuntia szeletre
Minden esetben a nemest rögzítjük az alanyra. Ez történhet úgynevezett oltópadon, amit a Peireskiopsisra való oltásnál ismertettem; befőttkötöző-gumi karikákkal amiket az alany tartóedénye alatt és a nemes felett helyezünk el, úgy hogy ez biztosítsa a nemes jó odatapadását az alanyhoz. Lehetséges más módokon is, például egy fordított L alakú lemez lap segítségével, amelynek a hosszabb szárát az alany talajába süllyesztünk, a rövidebb szára biztosítja a nemes rögzítését az alanyra.

Kaktuszok oltása Cereusfélékre


Cereus, Trichocereus, Myrtilocactus, Echinopsis alanyra történö oltás
Az alanyt vízszintesen elvágjuk, eltávolítva a csúcsot amelynek majd kihegyezzük az alsó részét beszárítjuk, dugványozzuk és gyökereztetjük.

Csúcsrész eltávolitása Elökészittet dugvány Gyökeres dugvány

Csúcsrészböl kialakittot és gyökerezttetet dugvány

Az alany vágási felületének a szélét egy kicsit levágjuk így picit kihegyezve az alanyt. Az edénynyalábok jól láthatók, általában kör alakúak.

Alany vágása

Vágunk egy szeletet, egy friss metsz lapot kialakítva, de ezt visszahelyezzük az alanyra azért hogy ameddig a nemessel dolgozunk az oltási felület ne száradjon be. A nemest vízszintesen elvágjuk, a széleit köröskörül eltávolítjuk, itt is jól megfigyelhetőek az edénynyalábok. Az alanyról eltávolítjuk a fedő szeletet és helyébe préseléssel odaillesztjük a nemest, picit jobbra balra elforgatva a nemest hogy a levegőt eltávolítsuk a két felület közül. Arra kell figyelni a nemes ráhelyezésénél az alanyra hogy a két edénynyaláb rendszer, az alanyé és a nemesé minél nagyobb felületen fedje egymást, hogy így minél jobb legyen a tápanyag összeköttetés közöttük.
Ha a két átmérő nem egyforma, úgy kell helyezzük a nemest hogy lehetőleg minél nagyobb legyen az edénynyalábok találkozási felülete.A nemes rögzítése az alanyra történhet oltópadon, befőttkötöző-gumival, L alakú rugalmas lemezzel, vagy akármi más módon, fontos csak hogy az oltási felület minél nagyobb legyen és a nemes minél jobban tapadjon az alanyra. Az Echinopsisra való oltásnál az alany előkészítésénél, a csúcs eltávolítása után ajánlatos eltávolítani az areolákat, a tövispárnákat azért, hogy csökkentsük az alany sarjadzási lehetőségét. Egyes Cereusoknál az edénynyaláb rendszer nem kör alakú, ezeknél is úgy járunk el hogy a nemes és alany edénynyalábjai között is minél nagyobb tapadási felület legyen. Mindig friss lédús szövetre történjen az oltás, a túl öreg vagy nagyon fás alany nem ad jó eredményeket. Egyes alanynak a nedve nagyon nyálkás lecsúszik róla a frissen ráoltott nemes, ezért jobban oda kell figyelni a rögzítésnél.

FORDITOTT OLTÁS
Ha egy olyan nemest akarunk szaporítani, amely ritka vagy szaporítása nehézkes, ha kapunk egy olyan fajból sarjat amit nagyon szeretnénk hogy meglegyen a gyűjteményünkben biztonságosabb a gyökereztetésnél az oltás. A nemes csúcsát feloltjuk, az alsó részét fordítva oltsuk fel úgy kezelve mint egy csúcsot. Ez a gyökér felőli rész ki fog hajtani az alvó, belső rügyekből, a sarjakat tovább olthatjuk vagy dugványként meg tudjuk gyökereztetni.

SZINESEK, KRISZTÁTÁK OLTÁSA
Színes sarjakat csak színes növényről tudunk leszedni, érdekes hogy a vegyes szövetű, színes és zöld növények, ha sarjadzanak, azokon a bordákon amelyek zöldek, zöldek lesznek a sarjak is, azokon a bordákon amelyek színesek, színesek a sarjak is, azokon a részeken ahol a zöld és a színes rész találkozik ott pedig a sarjak is vegyes szövetűek lesznek. Ennek megfelelően nagyon függ hogy milyen sarjakat oltunk ahhoz hogy színes növényeink legyenek.

Klorofil hijányos szines sarj Nemes rész elökészitése Elökészittet nemes rész

Szines klorofil hijanyos nemes rész elökészitése


A kristátáknál oltása egy picit más mint a normál formáknál, ezekben az edénynyalábok ellipszis alakúak, legjobban az Opuntiákra illeszthető rá.
Alany krisztáta oltásához Krisztáta szelet mint oltandö nemes
Ha Cereusra vagy egyéb oszloposra oltunk azt csinálhatjuk hogy az oltási metsz lapot nem vízszintesen, hanem ferdén vágjuk, lekerekítjük a széleit, így ennél is elliptikus alakú edénynyaláb rendszert kapunk. Erre már könnyebb ráilleszteni a krisztáta nemest, itt csak arra kell vigyáznunk hogy a ferde felület miatt könnyebben félre csúszik a rögzítésnél. Ha mégis vízszintes oltási felületet használunk, ügyeljünk hogy az edénynyalábok közötti kapcsolat, alany és nemes (krisztáta) között minél nagyobb legyen.

Krisztáta oltási módja Cereus félékre
A krisztátáknál még egy érdekesség hogy tudjuk irányítani a taraj (krisztáta ) fejlődési irányát ferde vágásokkal a krisztáta rész két szélén úgy hogy a taraj arra fog kanyarodni ahol a ferde vágási rész kisebb.

OLTÁSOK TARTÁSA, NEVELÉSE
Oltás után a friss oltásokat meleg, de nem tűző napon, félárnyékban és páradús környezetben tartjuk. Az öntözésnél ügyeljünk, hogy csak a növény talajára jusson víz, nem szabad víz érje az oltási felületet, mert ez parásodik és „ledobja” a nemest, elválik a nemes az alanytól.
Oltásunk sikeréről akkor bizonyosodunk meg, amikor már a nemes el kezd fejlődni. A rögzítést eltávolíthatjuk 7-14 nap után, és ekkor már általában látszik az oltás sikere ami abban mutatkozik meg hogy a nemes csúcsa elevenebb, frissebb, zöld.Nemes rész rögzitése az alanyra Krisztáta rögzitése

Az oltás további nevelési problémái, átültetés, gyomlálás, permetezés úgy történik, mint a saját gyökéren nevelt növényeknél.A hőmérséklet és a vízigénynél figyelembe kell vegyük az alany és a nemes igényeit egyaránt. A színeseket általában nem hagyjuk téli pihenésben, ezeket mindig melegben 15-18°C-on és kissé nedvesen tartsuk. Egy növekedésből leált színes nagyon nehezen vagy egyáltalán nem indul további fejlődésnek. Az itt ismertetett oltási módok, a nemesek rögzítési módja, egyéb műveletek nem az egyedüli módja az oltásnak. Nagyon sokat függ az oltás sikere, a gyakorlattól, az oltások előkészítésétől, az oltás gyorsaságától, az oltványok tartásától, az alany és nemes életkorától vagy fejlődési ciklusától. Minden gyűjtőnek meg van a saját módszere, és lehetősége, a cél mindig ugyanaz, szép virágzó életerős növények nevelése, gyűjteményünk gazdagítása, szemünk gyönyörködtetése.Lörincz István
kertész mérnök

Nagybánya
Imprimă  Imprimă

Copyright Asociaţia Aztekium Asociatia Aztekium. Cactus Satu Mare Toate drepturile rezervate.

Publicat la data de: 2007-12-15

[ Înapoi ]