Asociatia Aztekium
. Istoric
. Fondatori
. Statut
. R.O.I.
. Conducerea
. Fonduri
. Colecționari
. In memoriam
. Expoziții
. Bãiºoara
. Premiații asociației
. Linkuri

Ofertele de semințe ale membrilor

Newsletter Aztekium

Revista asociaþiei

Discuþii despre cactuºi ºi viaþa asociaþiei

Foto

Cactuºii
. Genezã
. Clasificare
. Componentele denumirii
. Sistematica cactuºilor
. Convenþia CITES

Pentru cine nu stie
. Ce sunt cactuºii ?
. Primi paºi
. Îngrijirea cactuºilor
. Udarea
. Transplantarea
. Amestecul de pãmânt
. Înmulþirea cactuºilor
. Pregãtirea semintelor
. Iernare, boli, dãunãtori
. Curiozitãþi
. Aclimatizarea cactuºilor
. 10 greșeli frecvente
. Alte 10 greșeli frecvente

Articole despre cactusi si plante suculente
. Orostachys spinosa
. Plante suculente
. Sera noastra
. Varsta cactusilor
. Udare ºi uscare
. Cactusii ºi compostul
. Inteligenþa plantelor(pdf)
. O înflorire neobiºnuitã
. Un colþ cu suculente
. Aeonium 'Rangitoto'
. Temperaturi de iernare
. Suculentele carpatilor I
. Suculentele carpatilor II
. Un suculent halofit
. Colecþie de Tillandsia
. Itinerar brazilian
. Genul Mammillaria
. Aloe variegata
. Colonii de Aeonium
. Alpinarium
. Cactusi deosebiti
. Digitostigma
. Însãmânþarea cactusilor
. Altoirea
. Aloe vera
. Suculente naturalizate I
. Suculente naturalizate II

Vânzãri, cumpãrãri


Bãiºoara 2008Între 8 ºi 10 august s-a organizat întâlnirea tradiþionalã a asociaþiei în staþiunea Muntele Bãiºorii, la cabana domnului Mircea Savu. Primul grup de participanþi sosit la Cluj în cursul zilei de joi 7 august a facut o scurtã vizitã la Grãdina Botanicã, fiind cãlãuziþi de ing. Gy. Feszt, custodele colecþiei de cactuºi a grãdinii botanice. Întregirea grupului planificatã la ora 15 in parcarea de la Metro, s-a terminat abia la ora 17 dupã care s-a pornit cãtre staþiunea Muntele Bãiºorii. Parcurgerea drumului deplorabil pâna la Bãiºoara, ajuns într-o asemenea stare datoritã lucrãrilor la autostrada Transilvania, a fost un punct aparte al întâlnirii din acest an, punând la incercare starea maºinilor ºi nervii ºoferilor.
Întâlnirea din acest an, cu un numãr record de participanþi a beneficiat ºi de o vreme splendidã, ieºitã din uzanþa anilor precedenþi cu ploi îmbelºugate.
În seara zilei de vineri 8 august a fost prezentat de cãtre Zoltán Lukoczki colecþia Karol Rys din Slovacia, înaintea prezentãrii fiind savurat de participanþi peºtele adus ºi pregãtit la faþa locului de Eugen Belu din Craiova.
Sâmbatã dimineaþã s-a pornit la tradiþionala drumeþie pe Muntele Bãiºorii pe o ruta de aproape 15 km. Participanþii întorºi în jurul orei 16, plini de imaginile încã vi a  peisajelor vãzute dar sleiþi de puteri, au devorat în câteva minute pânã la ultima picâturã gulaºul la ceaun, munca de o jumãtate de zi a „bucãtarului ºef” Sorin Copãcescu. Seara s-a urmãrit prezentarea þinutã de János Kajdácsi despre itinerariul excursie în Mexic la care a participat în primãvara acestui an.
Duminicã dimineaþa, dupã parcugerea celor 40 de km pâna la Floreºti în aproximativ o ora, s-a vizitat pepiniera de cactuºi din Gilãu a lui Boghiº, Sorin ºi Neciu, Cristian, o adevãratã „uzinã” de cactuºi, pornitã în urmã cu doi ani, la aceastã datã fiind orientatã spre o dezvoltare intensivã a producþiei. Întorºi în Cluj cei care mai aveau timp au vizitat sera lui Adrian Popa, de unde fiecare vizitator a plecat cu o plantã cadou.


Participanþi la întâlnire Participanþi la întâlnire
Participanþi la întâlnire
Participanþi la întâlnire

Imprim  Imprim

Copyright Asociaia Aztekium Asociatia Aztekium. Cactus Satu Mare Toate drepturile rezervate.

Publicat la data de: 2008-05-12

[ napoi ]